Brak treści artykułu

Załączniki:

Oświadczenie majątkowe na rozwiązanie stosunku pracy
Korekta oświadczenia majątkowego za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok