Brak treści artykułu

Załączniki:

Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok