Zarządzenie Nr 105/2020 w sprawie konsultacji zmian w Rocznym Programie Współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rokZałączniki:

Roczny Program współpracy Gminy Białe Błota na 2021
Formularz do wyrażenia opinii
Formularz do wyrażenia opinii
Sprawozdanie z konsultacji