Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Termin: 06.04.2021 r. o godz. 14:30 w Urzędzie Gminy Białe Błota przy ul. Guliwera 4a.

Tematyka:
1.  Rozpatrzenie bieżących skarg, wniosków i petycji oraz  sprawy bieżące.

Termin: 27.04.2021 r. o godz. 14:30 w Urzędzie Gminy Białe Błota przy ul. Guliwera 4a.

Tematyka:
1.  Rozpatrzenie bieżących skarg, wniosków i petycji oraz  sprawy bieżące.
 
Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska

Termin: 19.04.2021 r. o godz. 13:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota przy ul. Guliwera 4a.

Tematyka:
1. Cmentarz komunalny w Białych Błotach – zagadnienia problemowe na 2021 rok.
2. Informacja o realizacji planu akcji zimowej 2020/2021, stanie dróg w zimie oraz stanie chodników dla pieszych oraz kosztów z tym związanych.
3. Informacja nt. stanu zabezpieczenia epidemiologicznego w gminie i podsumowanie dotychczasowych działań na terenie gminy związanych z pandemią wirusa.
4. Materiały na sesję – jeśli będą.
5. Sprawy bieżące, wolne wnioski, pytania.

Komisja Rewizyjna

Termin: 21.04.2021 r. o godz. 14:30 w Urzędzie Gminy Białe Błota przy ul. Guliwera 4a.

Tematyka:
1. Kontynuacja kontroli rozpoczętych.
2. Rozpoczęcie procedury wotum zaufania, podsumowującej działalność wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityki, programów i strategii oraz uchwał Rady Gminy Białe Błota  
3. Analiza i opiniowanie wykonania budżetu za rok 2019 na podstawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu. 
4. Zapoznanie się z Uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Białe Błota sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2020. 
5.  Sprawy bieżące. 

Komisja Budżetu i Finansów 

Termin: 22.04.2021 r. o godz. 14:30 w Urzędzie Gminy Białe Błota przy ul. Guliwera 4a.

Tematyka:
1. Sprawozdanie z realizacji inwestycji (zadań majątkowych) za 2020 r.
2. Sprawy bieżące.

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu

Termin: 26.04.2021 r. o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota przy ul. Guliwera 4a.

Tematyka:
1. Sprawy bieżące (funkcjonowanie jednostek oświatowych na terenie Gminy Białe Błota, działalność GCK, GOPS, programy zdrowotne, opieka medyczna realizowana na terenie Gminy Białe Błota).
2.Materiały na sesję.Załączniki:

Terminarz Posiedzeń Komisji Rady Gminy Białe Błota- kwiecień 2021