Tytuł oferty: VIII Ogólnopolski Turniej Mikołajkowy w szabli dziewcząt i chłopców

Obszar działania, którego dotyczy oferta:
wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Nazwa organizacji: Uczniowski Klub Sportowy „Szabla Brzoza”

Nr KRS/innego rejestru: 42 rejestr uczniowskich klubów sportowych prowadzonych przez Starostę Bydgoskiego

Wnioskowana kwota dotacji: 10.000,00 zł

Data złożenia oferty: 08.04.2021

Data przyznania dotacji:

Kwota dotacji:Załączniki:

Oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego "Szabla Brzoza"