Tytuł oferty: Ozdabiamy Białe Błota
Obszar działania, którego dotyczy oferta: upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Nazwa organizacji: Koło Gospodyń Wiejskich Białe Błota "Słoneczniki"
Nr KRS/innego rejestru:  KR KGW 0403010003

Wnioskowana kwota dotacji: 10.000,00 zł
Data złożenia oferty: 24.05.2021

Data przyznania dotacji: 17.06.2021
Kwota dotacji: 8.000,00 złZałączniki:

Oferta Koła Gospodyń Wiejskich Białe Błota "Słoneczniki"