Tytuł oferty: Na szlaku Historii i kultury Polski

Obszar działania, którego dotyczy oferta: upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Nazwa organizacji: Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP, Hufiec Bydgoszcz Miasto

Nr KRS/innego rejestru:  KRS 0000268190

Wnioskowana kwota dotacji: 10.000,00 zł

Data złożenia oferty: 28.05.2021

Data przyznania dotacji:

Kwota dotacji:Załączniki:

Oferta - Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP, Hufiec Bydgoszcz Miasto