Zaproszenie na zebranie wiejskie w sołectwie Kruszyn Krajeński

Sołtys i Rada Sołecka Kruszyna Krajeńskiego zaprasza na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się w dniu 30 czerwca br. o godz. 18.00 na działce gminnej na placu zabaw przy ul. Lipowej/Mroźnej.

Porządek zebrania wiejskiego

 1. Powitanie uczestników zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
 3. Stwierdzenie ważności zebrania.
 4. Przedstawienie planu zebrania i jego zatwierdzenie przez mieszkańców.
 5. Informacja na temat realizacji funduszu sołeckiego za rok 2020 oraz sprawozdanie z podjętych działań w roku 2020.
 6. Omówienie propozycji zmian w funduszu sołeckim na rok 2021 , zapoznanie uczestników z projektami uchwał i wniosków — dyskusja.
 7. Przyjęcie uchwał o akceptacji wniosków z funduszu sołeckiego na rok 2021.
 8. Problem komunikacji międzygminnej w sołectwie.
 9. Sprawy bieżące.
 10. Wolne wnioski i zapytania.
 11. Zamknięcie obrad.


Załączniki:

Zaproszenie na zebranie sołeckie - skan
Protokół z zebrania wiejskiego Kruszyn Krajeński