Tytuł oferty: Skansen Łochowice i ich przyjaciele

Obszar działania, którego dotyczy oferta: upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Klubu Miłośników Starej Techniki Skansen Łochowice

Nr KRS/innego rejestru:  KRS 0000698046

Wnioskowana kwota dotacji: 10.000,00 zł

Data złożenia oferty: 09.06.2021

Data przyznania dotacji:

Kwota dotacji:Załączniki:

Oferta Stowarzyszenia Klubu Miłośników Starej Techniki Skansen Łochowice