SWZ, projekt umowy, Opis przedmiotu zamówienia oraz wszelkie dokumenty stanowiące jej załączniki, Zamawiający udostępnia na stronie dedykowanej platformy zakupowej pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/507033

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszejZałączniki:

Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej