Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa, i Środowiska

Termin:
18.10.2021 r. o godz. 13:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota przy ul. Guliwera 4a.
Tematyka:
1. Stan zaawansowania prac nad oświetleniem w gminie na rok 2021
2. Stan prac nad ciągiem pieszych wzdłuż cmentarza i Pszczelego Zakątka w Białych Błotach.
3. Materiały na sesję.
4. Wolne wnioski, pytania, sprawy bieżące.

Komisja Budżetu i Finansów 

Termin:
19.10.2021 r. o godz. 11:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota przy ul. Guliwera 4a.
Tematyka:
1. Analiza dochodów z podatków za nieruchomości od osób fizycznych i prawnych.
2. Materiały na sesję- omówienie projektów uchwał.
3. Sprawy bieżące – wolne wnioski.

Komisja Rewizyjna

Termin:
19.10.2021 r. o godz. 14:15 w Urzędzie Gminy Białe Błota przy ul. Guliwera 4a.
Tematyka:
1. Kontynuacja kontroli rozpoczętych.
2. Sprawy bieżące w tym materiały na sesję.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Termin:
19.10.2021 r. o godz. 15:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota przy ul. Guliwera 4a.
Tematyka:
1. Sprawy bieżące i omówienie materiałów na sesję.

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu

Termin:
25.10.2021 r. o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota przy ul. Guliwera 4a.
Tematyka:
1. Sprawy bieżące (funkcjonowanie jednostek oświatowych, sportowych na terenie Gminy Białe Błota, działalność GCK, GOPS, realizacja programów zdrowotnych, opieka medyczna realizowana na terenie Gminy Białe Błota).
2. Materiały na sesję.