SWZ, Opis przedmiotu zamówienia oraz wszelkie dokumenty stanowiące jej załączniki, Zamawiający udostępnia na stronie dedykowanej platformy zakupowej pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/514150

Informacja z otwarcia ofert z dnia 19.10.2021 r.Załączniki:

Informacja z otwarcia ofert z dnia 19.10.2021 r.