W imieniu Rady Sołeckiej oraz własnym zapraszam na zebranie wiejskie, które planujemy 7 października 2021 roku o godz. 18:00 w świetlicy wiejskiej w Zielonce.

1. Otwarcie zebrania wiejskiego.
2. Wybór Przewodniczącego i sekretarza zebrania wiejskiego.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania wiejskiego.
4. Dyskusja na temat priorytetowych inwestycji w Zielonce do zgłoszenia do budżetu Gminy Białe Błota w 2022 roku i latach następnych.
5. Głosowanie w sprawie uchwały o wniosku do Wójta oraz Rady Gminy Białe Błota odnośnie priorytetowych inwestycji w Zielonce.
6. Wolne wnioski i pytania.
7. Odpowiedzi na pytania.
8. Zamknięcie zebrania wiejskiego.


                                                                                  Sołtys
                                                                     Tomasz Konieczyński