Sołtys i Rada Sołecka zapraszają na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 26 października 2021 r. o godz. 18:30 w Ośrodku Wsparcia Integracji „Malina” ul. Staroszkolna 13 w Murowańcu.

1. Porządek zebrania wiejskiego:
2. Otwarcie zebrania i powitanie uczestników.
3. Wybór przewodniczącego zebrania i sekretarza.
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania.
5. Przedstawienie propozycji dokonania zmian w wydatkowaniu funduszu sołeckiego na 2021 rok.
6. Przyjęcie uchwały nr 04/2021.
7. Wolne wnioski i zapytania.
8. Zakończenie

                                                         Sołtys Sołectwa Murowaniec
                                                                  Sławomir OssowskiZałączniki:

Zaproszenie na zebranie sołeckie - skan