XLIX Sesja VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota zwołana na podstawie art. 20 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.1372).

Porządek obrad XLIX Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota

Porządek obrad  zawiera pkt. Wolne wnioski i zapytania wraz z odpowiedziami.
W związku z pandemią oraz obostrzeniami wynikającymi z tego tytułu nie przewiduje się udziału mieszkańców w obradach, za wyjątkiem osób zgłoszonych do zabrania głosu w pkt. Wolne wnioski i zapytania wraz z odpowiedziami. Osoby zainteresowane zabraniem głosu prosimy o wcześniejsze zgłoszenie do Biura Rady Gminy lub na sesji od chwili otwarcia sesji, najpóźniej do chwili otwarcia punktu porządku obrad poprzedzającego punkt Wolne wnioski i zapytania. 
Pozostałym zainteresowanym osobom będzie udostępniona transmisja obrad na żywo za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Białe Błota.