W związku z pismem Zastępcy Wójta Anny Jankowskiej-Cepak SG.0004.40.2021 z dnia 29.11.2021 r. w sprawie zakwestionowania przez dyrektora Wydziału Polityki Społecznej z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego możliwości realizacji obrad Sesji Rady Gminy Białe Błota w pomieszczeniach obiektu objętego programem Senior+ informuję Państwa, że XLIX Sesja zaplanowana na dzień 30 listopada 2021 r. w świetlicy wiejskiej w Łochowie nie odbędzie się.

Jednocześnie informuję, że XLIX Sesja Rady Gminy Białe Błota odbędzie się 3 grudnia 2021 r. o godz. 14:00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Białych Błotach ul. Czysta 1A.

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Grzywacz

 

W dniu 30 listopada 2021 r., o godz. 14:00 odbędzie się XLIX Sesja VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbędzie się w świetlicy w Łochowie, ul. Jałowcowa 7 i zostanie transmitowana za pośrednictwem BIP Urzędu Gminy Białe Błota.

XLIX Sesja VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota zwołana na podstawie art. 20 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.1372).

Porządek obrad  zawiera pkt. Wolne wnioski i zapytania wraz z odpowiedziami.
W związku z pandemią oraz obostrzeniami wynikającymi z tego tytułu nie przewiduje się udziału mieszkańców w obradach, za wyjątkiem osób zgłoszonych do zabrania głosu w pkt. Wolne wnioski i zapytania wraz z odpowiedziami. Osoby zainteresowane zabraniem głosu prosimy o wcześniejsze zgłoszenie do Biura Rady Gminy lub na sesji od chwili otwarcia sesji, najpóźniej do chwili otwarcia punktu porządku obrad poprzedzającego punkt Wolne wnioski i zapytania. 
Pozostałym zainteresowanym osobom będzie udostępniona transmisja obrad na żywo za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Białe Błota.