SWZ, projekt umowy, Opis przedmiotu zamówienia oraz wszelkie dokumenty stanowiące jej załączniki, Zamawiający udostępnia na stronie dedykowanej platformy zakupowej pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/540123

Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 29.11.2021Załączniki:

Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 29.11.2021