Terminarz posiedzeń Komisji Rady Gminy Białe Błota – kwiecień 2022 r.


Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska

Termin: 11.04.2022 r., godz. 13:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota przy ul. Guliwera 4a.

Tematyka: 

1. Cmentarz komunalny w Białych Błotach – zagadnienia problemowe na 2022 rok. 

2. Informacja o realizacji planu akcji zimowej 2021/2022, stanie dróg w zimie oraz stanie chodników dla pieszych oraz kosztów z tym związanych. 

3. Materiały na sesję – jeśli będą.

4. Sprawy bieżące, wolne wnioski, pytania. 

 

Komisja Rewizyjna

Termin: 19.04.2022 r., godz. 13:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota przy ul. Guliwera 4a.

Tematyka: 

1. Kontynuacja kontroli rozpoczętych.

2. Rozpoczęcie procedury wotum zaufania, podsumowującej działalność wójta w roku poprzednim, 
w szczególności realizację polityki, programów i strategii oraz uchwał Rady Gminy Białe Błota.

3. Analiza i opiniowanie wykonania budżetu za rok 2021 na podstawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.

4. Zapoznanie się z Uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii 
o przedłożonym przez Wójta Gminy Białe Błota sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2021.

5. Sprawy bieżące.

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Termin: 19.04.2022 r., godz. 15:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota przy ul. Guliwera 4a.

Tematyka:

1. Sprawy bieżące i omówienie materiałów na sesję.

 

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu

Termin: 25.04.2022 r., godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota przy ul. Guliwera 4a.

Tematyka: 

1. Bezpieczeństwo w Gminie – informacje o przygotowaniu placów zabaw z terenu gminy Białe Błota do nowego sezonu. Przekazanie informacji o stanie technicznym, wykonanych przeglądach i potrzebach remontowych. 

2. Stan opieki zdrowotnej - zadanie gminy w zapewnieniu mieszkańcom opieki zdrowotnej; problemy ośrodków zdrowia; realizowane programy zdrowotne . 

3. Sprawy bieżące. 


Komisja Budżetu i Finansów 

Termin: 27.04.2022 r., godz. 13:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota przy ul. Guliwera 4a.
Tematyka:
1. Omówienie sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2021 rok. 

2. Wpływ polskiego ładu na budżet Gminy Białe Błota – ogólnie. 

3. Sprawy bieżące.

 Załączniki:

Terminarz posiedzeń Komisji Rady Gminy Białe Błota