W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Białe Błota

ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

tel. (+48) 52 311 17 00
fax (+48) 52 311 17 33

Wykaz telefonów bezpośrednich

EBOI: bialeblota.eboi.pl

serwis www: bialeblota.pl

NIP URZĄD 9531044265
NIP GMINA  5542841796

e-mail: sekretariat@bialeblota.eu

RODO

Szanowni Państwo!

W związku z obowiązywaniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw: "RODO" lub "GDPR" publikujemy do wiadomości dane kontaktowe osoby wyznaczonej  do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Białe Błota.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Białe Błota

Arnold Paszta
e-mail: iod@bialeblota.eu

W razie jakichkolwiek pytań w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Gminę Białe Błota z główną siedzibą Urzędu Gminy Białe Błota przy ul. Szubińskiej 7, 86-005 Białe Błota - prosimy kierować bezpośrednio do Inspektora Danych Osobowych na adres elektroniczny wskazany powyżej.

Dodatkowo udostępniamy Państwu możliwość zapoznania się z klauzulami informacyjnymi w ramach wypełniania obowiązku informacyjnego o którym mowa w RODO w zależności od czynności przetwarzania danych:

Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji zadań własnych  Gminy:

 1. informacje dla kandydatów do pracy w Urzędzie Gminy Białe Błota + oświadczenie
 2. informacje dla osób składających podania do Urzędu Gminy Białe Błota 
 3. informacje dla osób których wizerunek został zarejestrowany przez kamerę
 4. informacje dla osób których barwa głosu została zarejestrowana przez rejestrator centrali telefonicznej
 5. informacje dla osób komunikujących się za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) 
 6. informacje dla osób korzystających z portalu www.bialeblota.eboi.pl 
 7. informacje dla osób które biorą udział w sesjach Rady Gminy i posiedzeniach komisji Rady Gminy
 8. informacje dla kandydatów na sołtysów, członków rad sołeckich i członków sołeckich komisji wyborczych 
 9. informacje dla osób które zawarły umowę o pracę/cywilną w Urzędzie Gminy Białe Błota
 10. informacje dla wyborców w wyborach organizowanych na podstawie Kodeksu wyborczego
 11. informacje dla osób wnioskujących w toku sporządzania projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i w toku sporządzenia projektu planu miejscowego
 12. informacje dla osób których dane pozyskiwane są pośrednio od osób których dane dotyczą w związku z realizacją przez Gminę zadań inwestycyjnych 
 13. informacje dla osób których dane publikowane są na dokumentach umieszczanych w BIP
 14. informacje dla dla osób składających zgłoszenia do debaty nad raportem o stanie gminy
 15. Informacje dla kandydatów na rachmistrzów do spisu rolnego w 2020 r.
 16. Informacje dla osób wzywanych w ramach egzekucji pieniężnej lub niepieniężne  
 17. Informacje dla uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 18. Informacje dla osób fizycznych (przedsiębiorców ) których dane są publikowane na BIP z uwagi na udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
 19. Informacje dla mieszkańców biorących czynny udział w akcjach społecznych, w ramach których współpracę, współdziałanie deklarują Sołtysi, członkowie Rad Sołeckich
 20. Informacje dla kandydatów na rachmistrzów do spisu ludności w 2021 r.
 21. Informacje dla osób, które biorą czynny udział w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
 22. Informacje w zakresie przetwarzania danych osób fizycznych wnioskujących o zwołanie zebrania wiejskiego
 23. Informacje w zakresie przetwarzania danych osób biorących czynny udział w zebraniach wiejskich na terenie gminy Białe Błota
 24. Informacje w zakresie przetwarzania danych osób w ramach programu "POMOC UKRAINIE"
 25. Informacje w zakresie przetwarzania danych wyborców w wyborach organizowanych na podstawie statutów sołectw w Gminie Białe Błota - Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej
 26. Informacje w zakresie przetwarzania danych przez aplikację ECOSanity
 27. Informacje w zakresie przetwarzania danych przez aplikację Zadbana Gmina
 28. Informacje w zakresie przetwarzania danych w związku z konsultacjami społecznymi dot. ograniczenia nocnej sprzedaży napojów alkoholowych 

Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji zadań zleconych przez Administrację rządową:

 1. informacje dla osób w sprawach dowodów osobistych
 2. informacje dla osób w sprawach realizowanych przez Urząd Stanu Cywilnego
 3. informacje dla osób w sprawach ewidencji ludności
 4. informacje dla osób przekazujących dane do Rejestru Danych Kontaktowych
 5. informacje dla osób w sprawach nadania numeru PESEL dla obywatela Ukrainy w związku z działaniami wojennymi na terytorium UKRAINY
 6. Informacje dla osób w sprawach zastrzegania numeru PESEL

W celu ułatwienia realizacji Państwa praw  związanych z przetwarzaniem przez Urząd Gminy w Biały Błotach Państwa danych osobowych m.in. prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania  - udostępniamy stosowny wniosek, którego wzór został załączony poniżej lub mogą Państwo skorzystać z platformy EPUAP na stronie www.epuap.gov.pl - wysyłając PISMO OGÓLNE skierowane do Urzędu Gminy.

 1. Wniosek o realizację praw z art.15-22 RODO .doc 85 KB

Informacje podawane do publicznej wiadomości w sprawie realizacji Decyzji Prezesa UODO:

1.Informacja do publicznej wiadomości w sprawie realizacji Decyzji Prezesa UODO nr DS.523.6274.2020.WP.MWY z dnia 04.02.2022r.

2.Informacja do publicznej wiadomości w sprawie realizacji Decyzji Prezesa UODO nr DS.523.5012.2021.ZS.MR z dnia 28.04.2023r.

 


Informacje dla osób, które zagubiły dokumenty tożsamości
w tym karty bankowe

Zgubiłeś dowód osobisty? Zadzwoń: +48 828 828

Utraciłeś dokumenty? Zastrzeż je w banku!

Powiadom znajomego