W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Białe Błota zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Urząd Gminy Białe Błota.

Data publikacji strony internetowej: 2020-05-11.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-12-29.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-29.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Linki w serwisie otwierają się w tym samym oknie, natomiast linki prowadzące do serwisów zewnętrznych otwierają się w nowym oknie.

Mogą zdarzyć się jednak sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu:

 • cel linku nie jest odpowiednio określony,
 • link do serwisu zewnętrznego otwiera się w tym samym oknie,
 • załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku,

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Urząd Gminy Białe Błota.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Szymon Pater. Kontakt: szymon.pater@bialeblota.eu, tel. 52 311 17 76. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Urząd Gminy Białe Błota odpowiada Szymon Pater, szymon.pater@bialeblota.eu, tel.52 311 17 76.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności można pod nr telefonu 52 311 17 00 lub  mailowo, sekretariat@bialeblota.eu

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)

Dostępność architektoniczna

Dostępność wejścia do budynku

Budynek główny urzędu przy ulicy Szubińskiej 7

 • Budynek główny Urzędu Gminy Białe Błota przy ulicy Szubińskiej 7 posiada bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się po nim osobom z niepełnosprawnościami.
 • Wejście do budynku głównego Urzędu Gminy Białe Błota znajduje się od strony ul. Szubińskiej. Przed wejściem znajduje się podjazd.
 • Przed głównym wejściem znajduje się dzwonek do celu przywołania pracownika Urzędu Gminy Białe Błota, który udziela wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej.
 • W celu wcześniejszego przygotowania wizyty w Urzędzie Gminy Białe Błota uprzejmie prosimy o skontaktowanie się z pracownikiem tut. urzędu pod numerem telefonu 52 311 17 00  bądź za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: sekretariat@bialeblota.eu.
 • Spotkanie z pracownikiem Urzędu Gminy Białe Błota odbędzie się w Biurze Obsługi Klienta w budynku Urzędu Gminy Białe Błota przy ulicy Szubińskiej 7.

Budynek urzędu przy ulicy Guliwera 4a

 • Budynek przy ulicy Guliwera 4a posiada bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się po nim osobom z niepełnosprawnościami
 • Wejście nie jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 • Referat Zamówień Publicznych i Pozyskania Funduszy znajduje się na 1 piętrze, do którego prowadzą schody

Budynek urzędu przy ulicy Szubińskiej 1 (Urząd Stanu Cywilnego, Biuro Rady Gminy)

 • Budynek przy ulicy Szubińskiej 1 nie posiada barier architektonicznych.
 • Wejście do budynku jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 • W budynku jest winda.
 • Biura urzędu znajdują się na 1 piętrze.
 • Biuro Rady Gminy oraz sala, na której odbywają się komisje Rady
 • Gminy Białe Błota znajdują się na 1 piętrze.
 • W budynku jest toaleta dla osób z niepełnosprawnościami.

Budynek urzędu przy ulicy Szubińskiej 57

 • Budynek przy ulicy Szubińskiej 57 posiada bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się po nim osobom z niepełnosprawnościami.
 • Wejście do budynku znajduje się od strony ul. Guliwera.
 • Wejście jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, jednak biura urzędu znajdują się na 1 piętrze, do których prowadzą schody.

Budynek urzędu przy ulicy Przemysłowej 8

 • Budynek przy ulicy Przemysłowej 8 posiada bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się po nim osobom z niepełnosprawnościami.
 • Wejście do budynku znajduje się od strony ul. Arlekina.
 • Wejście nie jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Przed wejściem jest jeden stopień.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

 • Dla osób na wózkach dostępne jest tylko Biuro Obsługi Klienta w budynku przy ul. Szubińskiej 7.
 • Winda jest tylko w budynku przy ul. Szubińskiej 1
 • Toaleta dostosowana do osób ze szczególnymi potrzebami znajduje się w budynku przy ul. Szubińskiej 1

Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne

 • Pochylnia przy wejściu do budynku Urzędu Gminy Białe Błota przy ul. Szubińskiej 7 nie posiada poręczy.
 • pętla indukcyjna w Biurze Obsługi Klienta
 • Brak plaftorm, informacji głosowej

Umiejscowienie, ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

 • Jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami na parkingu przy budynku Urzędu Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7. Wjazd na parking znajduje się od strony ul. Guliwera.
 • Jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami na parkingu przy budynku ul. Szubińskiej 1. Wjazd na parking znajduje się od strony ul. Guliwera.

Prawo wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Jest dostępne.

Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Tłumacz online

Urząd Gminy Białe Błota umożliwia skorzystanie z tłumacza migowego online.

Z tłumacza skorzystać można wchodząc na stronę Tłumacz Migam.org lub poprzez ikonkę dłoni w turkusowo pomarańczowej barwie. Ikona znajduje się w nagłówku strony bialeblota.pl.
Klikając w ikonę „Połącz z tłumaczem” można rozpocząć rozmowę. Komunikacja odbywa się za pośrednictwem połączenia wideo na komputerze/tablecie/telefonie Klienta.

Tłumacz języka migowego, widoczny na ekranie będzie pośredniczył w rozmowie Klient – Urzędnik na interesujący interesanta temat w zakresie spraw realizowanych w Urzędzie Gminy Białe Błota.

Usługa dostępna jest w godzinach pracy urzędu:

 • Poniedziałek, środa, czwartek: 8:00 – 15:30
 • Wtorek: 8:00 – 16:00
 • Piątek: 8:00 – 14:00

Minimalne warunki techniczne:

Każde urządzenie typu komputer/tablet/telefon z dostępem do internetu, wyposażone w kamerę i mikrofon, z zainstalowaną aktualną przeglądarką: Chrome, Firefox, Opera, Safari, Edge lub Canary.

Usługa działa również na urządzeniach mobilnych z systemem Android i iOS.

Z tłumacza migowego on-line można skorzystać również podczas wizyty w urzędzie.

Tłumacz w Urzędzie Gminy Białe Błota

Osoba uprawniona, która będzie chciała załatwić sprawę w instytucji publicznej może skorzystać również z pomocy tłumacza migowego dostępnego w urzędzie:

W Urzędzie Gminy Białe Błota jest pracownik, który ukończył 3 stopnie SJM i kontynuuje naukę PJM.

Osoba uprawniona chcąc skorzystać z usługi przeszkolonego pracownika powinna zgłosić ten fakt co najmniej trzy dni robocze przed zdarzeniem z wyłączeniem sytuacji nagłych. Chęć skorzystania z usługi należy zgłosić w formie pisemnej. Można skorzystać z gotowego formularza wniosku

wniosek o zapewnienie tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika (25,66KB).docx
wniosek o zapewnienie tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika (570,95KB).pdf

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 Nr 171, poz. 1016, która zgłosi chęć skorzystania z tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne

 • Aplikacja Zadbana Gmina
 • Aplikacja Kiedy Śmieci
 • Aplikacja EcoSanity

Dodatkowe informacje

Powiadom znajomego