W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Białe Błota

ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

tel. (+48) 52 311 17 00
fax (+48) 52 311 17 33

EBOI: bialeblota.eboi.pl

serwis www: bialeblota.pl

NIP URZĄD 9531044265
NIP GMINA  5542841796

e-mail: sekretariat@bialeblota.eu

Powrót

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białe Błota

Aktualne

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białe Błota zostało uchwalone uchwałą Rady Gminy Białe Błota nr RGK.0007.56.2016 z dnia 23 maja 2016r.,  nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym i obowiązuje z dniem podjęcia uchwały, tzn. od dnia 23 maja 2016r.

Powyższy dokument (treść uchwały, załączniki: opisowy i graficzne-mapowe) jest dostępny po otwarciu odsyłacza:

Uchwała Nr RGK.0007.56.2016

oraz w formie tradycyjnej (papierowej) w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Urzędu Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 57 w Białych Błotach, pokój nr 4, w godzinach pracy Referatu: 7.30-15.30  (poniedziałek, czwartek),  7.30-17.00 (wtorek) lub 7.30-14.00 (piątek).

Wójt Gminy Białe Błota wydaje na wniosek wypis i wyrys z wyżej wymienionego Studium (stosownie do art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 778 ze zmianami). Zgodnie z przepisami ustawy o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1827), opłata za wydanie dokumentu wynosi  łącznie 50 zł (30 zł za wypis i 20 zł za wypis).

Informacje ogólne

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy stanowi podstawowy dokument planistyczny określający politykę przestrzenną gminy, dotyczy całego jej obszaru i jest uchwalane przez radę gminy. Ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych i stanowią wytyczne do podejmowanych działań w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego. 
Obowiązująca od 2003r. ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zmieniła relacje prawne między studium a planami miejscowymi – zamiast spójności ustaleń planu ze studium wymagana jest obecnie zgodność rozwiązań planu miejscowego z ustaleniami studium. 

Studium nie jest aktem prawa miejscowego i nie stanowi podstawy do wydawania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 
Studium jest dokumentem określającym wizję rozwoju przestrzennego gminy oraz działania mające doprowadzić do realizacji tej wizji, a jego ustalenia są wprowadzane w życie poprzez miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Dokumenty Archiwalne

Studium aktualnie obowiązujące zastąpiło uchwalone uchwałą Rady Gminy Białe Błota nr XLVI/504/2010 z dnia 28 maja 2010r. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białe Błota.

Natomiast pierwszym dokumentem było Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białe Błota, uchwalone przez Radę Gminy Białe Błota uchwałą Nr XXVIII/235/2001 z dnia 15 lutego 2001r. (STUDIUM NIEAKTUALNE) 
Wyżej wymienione dokumenty są dostępne w wersji papierowej w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Urzędu Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 57 w Białych Błotach

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane