W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Białe Błota

ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

tel. (+48) 52 311 17 00
fax (+48) 52 311 17 33

Wykaz telefonów bezpośrednich

EBOI: bialeblota.eboi.pl

serwis www: bialeblota.pl

NIP URZĄD 9531044265
NIP GMINA  5542841796

e-mail: sekretariat@bialeblota.eu

Powrót

RGPiN.6721.6.2023 obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Gołębiej, Kresowej i Nurzyka, gmina Białe Błota

Gminy Białe Błota

 RGPiN.6721.6.2023                                  Białe Błota, dnia 7 grudnia 2023 r.

 

 

 


OBWIESZCZENIA 

 

 


o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Gołębiej, Kresowej i Nurzyka, gmina Białe Błota

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Białe Błota uchwały nr RGK.0007.135.2023 Rady Gminy Białe Błota z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Gołębiej, Kresowej i Nurzyka w miejscowości Murowaniec, gmina Białe Błota. 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Zgodnie z art. 8g ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wnioski do planu miejscowego mogą być wnoszone do Wójta Gminy Białe Błota na piśmie utrwalonym w postaci papierowej na adres: Urząd Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres sekratariat@bialeblota.eu oraz platformy usług administracji publicznej ePUAP, na formularzu w postaci papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego w terminie do dnia 12 stycznia 2024 r.

Składający wniosek do projektu aktu planowania przestrzennego podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, a także wskazuje, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem oraz może podać dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Białe Błota.

 

 

 

                                             

z up. Wójta Gminy Białe Błota

Natalia Zielińska

Kierownik Referatu 

Gospodarki Przestrzennej

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Białe Błota. Klauzulę informacyjną RODO zamieszczono na stronie https://bip.bialeblota.pl/ oraz w siedzibie Urzędu Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota.

 

Załączniki

Powiadom znajomego