W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Białe Błota

ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

tel. (+48) 52 311 17 00
fax (+48) 52 311 17 33

Wykaz telefonów bezpośrednich

EBOI: bialeblota.eboi.pl

serwis www: bialeblota.pl

NIP URZĄD 9531044265
NIP GMINA  5542841796

e-mail: sekretariat@bialeblota.eu

Powrót

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny - informacje i deklaracje składane przez podatników

Wymiar podatku dla osób fizycznych: 

Miejscowości: Łochowo, Łochowice, Murowaniec, Lipniki, Drzewce 
Pracownik do kontaktu: Domagalska Magdalena,
Tel. 052 311 17 43, Pokój nr 12

Miejscowości: Białe Błota, Zielonka, Przyłęki, Prądki, Ciele, Trzciniec
Pracownik do kontaktu: Możdżeń Tatiana 
Tel. 052 311 17 43, Pokój nr 12

Miejscowości: Kruszyn Krajeński, Lisi Ogon
Pracownik do kontaktu: Małgorzata Mackiewicz
Tel. 052 311 17 73, Pokój nr 7 

Wymiar podatku dla osób prawnych: 

Pracownik do kontaktu: Michał Nowak
Tel. 052 311 17 73, Pokój nr 7


e-mail: sekretariat@bialeblota.eu

Opłata skarbowa: brak opłaty za zgłoszenie

Termin załatwienia sprawy: do 60  dni - ustalenie wymiaru podatku.

Podstawa prawna: 

Art. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 70). 

Art. 6a ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 333). 

Art. 5 i 6 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 888 ze zm.). 

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. 

Jeżeli okolicznością, od której uzależniony jest obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub jego części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo, w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem. 

Jeśli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał ten obowiązek. 

Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie. 

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.  


Osoby fizyczne składają Informację podatkową wraz z obowiązkowym załącznikiem: ZIN-1 lub ZIR-1 lub ZIL-1 (rodzaj załącznika- w zależności od rodzaju podatku) oraz tylko w przypadku przedmiotów zwolnionych należy dołączyć załącznik: ZIN-2 lub ZIR-2 lub ZIL-2 (rodzaj załącznika- w zależności od rodzaju podatku), w przypadku, gdy nieruchomość stanowi własność więcej niż jednej osoby koniecznie należy załączyć załącznik z danymi pozostałych podatników: ZIN-3 lub ZIR-3 lub ZIL-3 (rodzaj załącznika- w zależności od rodzaju podatku). 

Ważne: Informacja podatkowa musi zostać podpisana przez wszystkich współwłaścicieli nieruchomości.

Osoby fizyczne w przypadku, gdy są współwłaścicielami nieruchomości wraz z Osobą prawną, składają Deklarację podatkową wraz z odpowiednimi załącznikami.  

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa są obowiązane składać w terminie:

Do 31 stycznia, organowi podatkowemu deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1
Do 15 stycznia, organowi podatkowemu deklaracji na podatek rolny DR-1
Do 15 stycznia, organowi podatkowemu deklaracji na podatek leśny DL-1

wraz z załącznikami, a jeśli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. 

 
Do wniosku można załączyć kserokopie dokumentów potwierdzających powstanie/zmianę/brak obowiązku podatkowego (akt notarialny, rozwiązanie umowy dzierżawy i inne). 

W zależności od rodzaju podatku, złożyć należy odpowiedni formularz wraz załącznikami - do pobrania  poniżej.

Nowe druki podatkowe obowiązujące od dnia 1 lipca 2019 roku:

Dnia 1 lipca 2019 roku wchodzą w życie rozporządzenia Ministra Finansów:
- z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1104);
- z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1105);
- dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1126).

Ujednolicone wzory informacji i deklaracji będą miały zastosowanie w sytuacji powstania obowiązku podatkowego po dniu 30 czerwca 2019 roku.

 

osoby fizyczne

Podatek od nieruchomości:
IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych PDF XLS
ZIN-1 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu PDF XLS
ZIN-2 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania PDF XLS
ZIN-3 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników PDF XLS

Podatek rolny:
IR-1 Informacja o gruntach PDF XLS
ZIR-1 Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu PDF XLS
ZIR-2 Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania PDF XLS
ZIR-3 Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników PDF XLS

Podatek leśny:
IL-1 Informacja o lasach PDF XLS
ZIL-1 Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu PDF XLS
ZIL-2 Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania PDF XLS
ZIL-3 Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników PDF XLS

 

Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

Podatek od nieruchomości:
DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości PDF XLS
ZDN-1 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu PDF XLS
ZDN-2 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania PDF XLS

Podatek rolny:
DR-1 Deklaracja na podatek rolny PDF XLS
ZDR-1 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu PDF XLS
ZDR-2 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania PDF XLS

Podatek leśny:
DL-1 Deklaracja na podatek leśny PDF XLS
ZDL-1 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu PDF XLS
ZDL-2 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania PDF XLS

Powiadom znajomego