W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Białe Błota

ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

tel. (+48) 52 311 17 00
fax (+48) 52 311 17 33

Wykaz telefonów bezpośrednich

EBOI: bialeblota.eboi.pl

serwis www: bialeblota.pl

NIP URZĄD 9531044265
NIP GMINA  5542841796

e-mail: sekretariat@bialeblota.eu

Powrót

Wykaz nieruchomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu polepszenia warunków nieruchomości przyległych.

 
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. z 2021, poz. 1899 z późn. zm.) Wójt Gminy Białe Błota podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 20 grudnia 2022 do dnia 10 stycznia 2023r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

- działka nr 285/20 o powierzchni 0,0164 ha, położona w obrębie Murowaniec, gmina Białe Błota, powiat bydgoski, zapisana w Księdze Wieczystej nr BY1B/00071730/1;

Przedmiotowa działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białe Błota przyjętym Uchwałą Rady Gminy Białe Błota nr RGK.0007.56.2016 z dnia 23 maja 2010r. w/w działka położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 6.M1 – strefa mieszkalno – usługowa (funkcja mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług).

Cena nieruchomości wynosi 23.000,00 zł  (słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych 00/100).

- działka nr 90/7 o powierzchni 0,0097 ha, położona w obrębie Murowaniec, gmina Białe Błota, powiat bydgoski, zapisana w Księdze Wieczystej nr BY1B/00050253/5;

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego osiedla Murowaniec, gmina Białe Błota przyjętym Uchwałą Rady Gminy Białe Błota nr XXV/180/97 z dnia 14 listopada 1997r. w/w działka leży w jednostce bilansowej A.38 MN/u – tereny mieszkalnictwa i usług.

Cena nieruchomości wynosi 13.000,00 zł  (słownie: trzynaście tysięcy złotych 00/100).

- działka nr 116/17 o powierzchni 0,0372 ha, położona w obrębie Murowaniec, gmina Białe Błota, powiat bydgoski, zapisana w Księdze Wieczystej nr BY1B/00061640/0;

Dla działki obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Agatowej, Staroszkolnej i Łochowskiej w miejscowości Murowaniec, gmina Białe Błota przyjęty Uchwałą Rady Gminy Białe Błota XLIII/469/2010 z dnia 25 lutego 2010r., zgodnie z którym działka nr 116/17 położona jest na obszarze oznaczonym symbolami 2MN/U – tereny mieszkalnictwa i usług.

Cena nieruchomości wynosi 45.000,00 zł  (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych).

 
Osoby , którym przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. z 2020, poz. 1990 z późn. zm.), mogą złożyć wniosek o nabycie nieruchomości. Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od wywieszenia wykazu.

Informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu www.bialeblota.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.bialeblota.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Białych Błotach.

                                                                                          Wójt 

                                                                               Dariusz Fundator

Powiadom znajomego