W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Białe Błota

ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

tel. (+48) 52 311 17 00
fax (+48) 52 311 17 33

Wykaz telefonów bezpośrednich

EBOI: bialeblota.eboi.pl

serwis www: bialeblota.pl

NIP URZĄD 9531044265
NIP GMINA  5542841796

e-mail: sekretariat@bialeblota.eu

Powrót

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży


Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. z 2023, poz. 344 ze zmianami) Wójt Gminy Białe Błota podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 7 sierpnia 2023r. do 28 sierpnia 2023r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu:

- działka nr 531/13 o powierzchni 0,1239 ha, położona w obrębie Kruszyn Krajeński, gmina Białe Błota, powiat bydgoski, zapisana w Księdze Wieczystej nr BY1B/00094198/6.

Dla działki nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białe Błota przyjętym Uchwałą Rady Gminy Białe Błota nr RGK.0007.56.2016 z dnia 23 maja 2016r., zmienionym Uchwałą nr RGK.0007.159.2022 Rady Gminy z dnia 27 grudnia 2022r.działka położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 16.M1 – strefa mieszkalno – usługowa (funkcja mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług).

Cena nieruchomości wynosi 148.680,00 zł (słownie: sto czterdzieści osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych 00/100).

 
- działka nr 531/12 o powierzchni 0,1226 ha, położona w obrębie Kruszyn Krajeński, gmina Białe Błota, powiat bydgoski, zapisana w Księdze Wieczystej nr BY1B/00094198/6.

Dla działki nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białe Błota przyjętym Uchwałą Rady Gminy Białe Błota nr RGK.0007.56.2016 z dnia 23 maja 2016r., zmienionym Uchwałą nr RGK.0007.159.2022 Rady Gminy z dnia 27 grudnia 2022r. działka położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 16.M1 – strefa mieszkalno – usługowa (funkcja mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług).

Cena nieruchomości wynosi 147.120,00 zł  (słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy sto dwadzieścia złotych 00/100).

 
- działka nr 531/11 o powierzchni 0,1230 ha, położona w obrębie Kruszyn Krajeński, gmina Białe Błota, powiat bydgoski, zapisana w Księdze Wieczystej nr BY1B/00094198/6.

Dla działki nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białe Błota przyjętym Uchwałą Rady Gminy Białe Błota nr RGK.0007.56.2016 z dnia 23 maja 2016r., zmienionym Uchwałą nr RGK.0007.159.2022 Rady Gminy z dnia 27 grudnia 2022r.działka położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 16.M1 – strefa mieszkalno – usługowa (funkcja mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług).

Cena nieruchomości wynosi 147.600,00 zł  (słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy sześćset złotych 00/100).

 

- działka nr 531/10 o powierzchni 0,1233 ha, położona w obrębie Kruszyn Krajeński, gmina Białe Błota, powiat bydgoski, zapisana w Księdze Wieczystej nr BY1B/00094198/6.

Dla działki nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białe Błota przyjętym Uchwałą Rady Gminy Białe Błota nr RGK.0007.56.2016 z dnia 23 maja 2016r., zmienionym Uchwałą nr RGK.0007.159.2022 Rady Gminy z dnia 27 grudnia 2022r. działka położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 16.M1 – strefa mieszkalno – usługowa (funkcja mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług).

Cena nieruchomości wynosi 147.960,00 zł  (słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt  złotych 00/100).

 
- działka nr 122 o powierzchni 0,1970 ha, położona w obrębie Łochowo, gmina Białe Błota, powiat bydgoski, zapisana w Księdze Wieczystej nr BY1B/00064601/6;

Dla działki nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białe Błota przyjętym Uchwałą Rady Gminy Białe Błota nr RGK.0007.56.2016 z dnia 23 maja 2016r., zmienionym Uchwałą nr RGK.0007.159.2022 Rady Gminy z dnia 27 grudnia 2022r. działka położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 1.M1 – strefa mieszkalno – usługowa (funkcja mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług), na obszarze Natura 2000 – Dolina Noteci, częściowo w strefie ochrony konserwatorskiej „A”. Działka położona jest nad kanałem Noteckim. Porośnięta częściowo krzakami i samosiejkami. Bez dostępu do drogi publicznej. Działka przeznaczona jest do przetargu ograniczonego w celu przyłączenia jej z  nieruchomością sąsiadującą z nią.

Cena nieruchomości wynosi 295.500,00 zł  (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych 00/100).

 

- działka nr 729  o pow. 0,1574 ha, położona w Kruszynie Krajeńskim gmina Białe Błota, powiat bydgoski, zapisana w KW nr BY1B/00094198/6:

Dla działki obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony Uchwałą nr XXV/180/97 Rady Gminy Białe Błota z dnia 14 listopada 1997r. w sprawie miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Murowaniec, gmina Białe Błota, zgodnie z którym szacowana nieruchomość znajduje się w granicach strefy A 67 MN/U – tereny mieszkalnictwa i usług. Działka jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednokondygnacyjnym niepodpiwniczonym z poddaszem nieużytkowym w złym stanie technicznym oraz budynkami gospodarczymi nie ujawnionymi w EGiB, również w złym stanie technicznym. Działka gruntu obecnie porośnięta roślinnością polną, teren nierówny, częściowo ogrodzony, wymagający uprządkowania.

Cena nieruchomości wynosi 295.500,00 zł  (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych 00/100).

 
- lokal mieszkalny nr 10 o powierzchni 47,10 metra kw. w budynku wielolokalowym położonym w obrębie Ciele przy ulicy Osiedle 7, gmina Białe Błota, powiat bydgoski, województwo kujawsko – pomorskie. Do lokalu przynależy udział wynoszący 473/10000 części w działce nr 185/10 o powierzchni 0,1702 ha zapisanej w KW nr BY1B/00070803/7.

Lokal mieszkalny składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju. Do lokalu przylega balkon. Mieszkanie mieści się na parterze w bloku mieszkalnym przy ulicy Osiedle 7 w Cielu, który znajduje się na terenie osiedla mieszkaniowego. Do lokalu przynależy piwnica oraz udział wynoszący 473/10000 części w działce nr 185/10 oraz taki sam udział we własności wszelkich wspólnych części budynku i urządzeń.  

Cena nieruchomości wynosi 226.080,00 zł  (słownie: dwieście dwadzieścia sześć tysięcy osiemdziesiąt złotych 00/100).

 
- działka nr 181/109 o powierzchni 0,0029 ha położona w obrębie Ciele, gmina Białe Błota, powiat bydgoski, województwo kujawsko – pomorskie, zapisana w Księdze Wieczystej nr BY1B/00104990/2, zabudowana garażem w zabudowie szeregowej o powierzchni użytkowej  16,80 metra kw.

Obszar nieruchomości nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białe Błota przyjętym Uchwałą Rady Gminy Białe Błota nr RGK.0007.56.2016 z dnia 23 maja 2016r., zmienionym Uchwałą nr RGK.0007.159.2022 Rady Gminy z dnia 27 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białe Błota działka położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 7.M1 – strefa mieszkalno – usługowa (funkcja mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług).

Cena nieruchomości wynosi 16.800,00 zł (słownie szesnaście tysięcy osiemset złotych 00/100)

 

- działka nr 181/141 o pow. 0,0354 ha, położona w obrębie Ciele przy ulicy Osiedle 4e, gmina Białe Błota, powiat bydgoski, województwo kujawsko – pomorskie, zapisana w Księdze Wieczystej nr BY1B/00089688/0, zabudowana budynkiem niemieszkalnym jednokondygnacyjnym o powierzchni użytkowej 120,27 metra kw.

W budynku znajdowała się wcześniej świetlica wiejska. Obszar nieruchomości nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białe Błota przyjętym Uchwałą Rady Gminy Białe Błota nr RGK.0007.56.2016 z dnia 23 maja 2016r., zmienionym Uchwałą nr RGK.0007.159.2022 Rady Gminy z dnia 27 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białe Błota działka położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 7.M1 – strefa mieszkalno – usługowa (funkcja mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług).

Cena nieruchomości wynosi 276.000,00 zł (słownie dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100)

 

Osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. z 2021, poz. 1899 z późn. zm.), mogą złożyć wniosek o nabycie nieruchomości. Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od wywieszenia wykazu. 

Informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu www.bialeblota.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.bialeblota.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Białych Błotach.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

 

 

Załączniki

Załącznik 1 pdf, 932 kB
Załącznik 2 pdf, 999 kB
Załącznik 3 pdf, 1.45 MB
Załącznik 4 pdf, 1.36 MB
Załącznik 5 pdf, 788 kB
Załącznik 6 pdf, 1.03 MB

Powiadom znajomego