W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Białe Błota

ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

tel. (+48) 52 311 17 00
fax (+48) 52 311 17 33

EBOI: bialeblota.eboi.pl

serwis www: bialeblota.pl

NIP URZĄD 9531044265
NIP GMINA  5542841796

e-mail: sekretariat@bialeblota.eu

Powrót

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. z 2020, poz. 1990 z późn. zm.) Wójt Gminy Białe Błota podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 18 maja 2021 do dnia 8 czerwca 2021r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

- działka nr 263/7 o powierzchni 0,0563 ha, położona w obrębie Lisi Ogon, gmina Białe Błota, powiat bydgoski, zapisana w Księdze Wieczystej nr BY1B/00204492/2;

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Białe Błota przyjętym Uchwałą Rady Gminy Białe Błota nr RGK.0007.1563.2019  z dnia 29 października 2019r. w/w działka leży w jednostce bilansowej 2U – teren zabudowy usługowej.

Cena nieruchomości wynosi 28.505,00 zł  (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy pięćset pięć złotych).

- działka nr 263/12 o powierzchni 0,0035 ha, położona w obrębie Lisi Ogon, gmina Białe Błota, powiat bydgoski, zapisana w Księdze Wieczystej nr BY1B/00229283/5;

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Białe Błota przyjętym Uchwałą Rady Gminy Białe Błota nr RGK.0007.1563.2019  z dnia 29 października 2019r. w/w działka leży w jednostce bilansowej 2U – teren zabudowy usługowej.

Cena nieruchomości wynosi 1.772,00 zł  (słownie: jeden tysiąc siedemset siedemdziesiąt dwa złote).

- działka nr 104/149 o powierzchni 0,2110 ha, położona w obrębie Murowaniec, gmina Białe Błota, powiat bydgoski, zapisana w Księdze Wieczystej nr BY1B/00213324/0;

- działka nr 104/150 o powierzchni 0,2083 ha, położona w obrębie Murowaniec, gmina Białe Błota, powiat bydgoski, zapisana w Księdze Wieczystej nr BY1B/00213325/7;

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym Uchwałą Nr RGK.0007.54.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren w rejonie ulic Łochowskiej i Ptasiej w miejscowości Murowaniec, gmina Białe Błota, działki znajdują się w jednostce bilansowej oznaczonej symbolami 2MN/U i 3 MN/U – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług oraz 1ZP – teren zieleni urządzonej.

Łączna cena nieruchomości wynosi 141.000,00 zł  (słownie: sto czterdzieści jeden tysięcy złotych).

- działka nr 80/13 o powierzchni 0,2330 ha, położona w obrębie Murowaniec, gmina Białe Błota, powiat bydgoski, zapisana w Księdze Wieczystej nr BY1B/00227765/4;

Dla działki nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białe Błota przyjętym Uchwałą Rady Gminy Białe Błota nr RGK.0007.56.2016 z dnia 23 maja 2010r. w/w działka położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 1.M1 – strefa mieszkalno – usługowa (funkcja mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług).

Cena nieruchomości wynosi 46.000,00 zł  (słownie: czterdzieści sześć tysięcy złotych).

- działka nr 262/3 o powierzchni 0,0070 ha, położona w obrębie Lisi Ogon, gmina Białe Błota, powiat bydgoski, bez oznaczenia hipotecznego;

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Białe Błota przyjętym Uchwałą Rady Gminy Białe Błota nr RGK.0007.153.2019  z dnia 29 października 2019r. w/w działka leży w jednostce bilansowej KDW1 – teren drogi wewnętrznej.

Cena nieruchomości wynosi 1.933,00 zł  (słownie: jeden tysiąc dziewięćset trzydzieści złotych).

- działka nr 262/4 o powierzchni 0,1960 ha, położona w obrębie Lisi Ogon, gmina Białe Błota, powiat bydgoski, bez oznaczenia hipotecznego;

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Białe Błota przyjętym Uchwałą Rady Gminy Białe Błota nr RGK.0007.153.2019  z dnia 29 października 2019r. w/w działka leży w jednostce bilansowej 6P/U – teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów z dopuszczeniem usług.

Cena nieruchomości wynosi 42.865,00 zł  (słownie: czterdzieści dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć złotych).

- działka nr 265/1 i 265/2 o łącznej powierzchni 0,0860 ha, położona w obrębie Lisi Ogon, gmina Białe Błota, powiat bydgoski, zapisane w księdze wieczystej nr BY1B/000128172/6;

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Białe Błota przyjętym Uchwałą Rady Gminy Białe Błota nr RGK.0007.153.2019 z dnia 29 października 2019r. działka nr 265/1 leży w jednostce bilansowej KDW1 – teren drogi wewnętrznej, działka nr 265/2 leży w jednostce bilansowej 6P/U – teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów z dopuszczeniem usług.

Cena nieruchomości wynosi 18.808,00 zł  (słownie: osiemnaście tysięcy osiemset osiem złotych).

- działka nr 143/22 o powierzchni 0,0212 ha, położona w obrębie Ciele, gmina Białe Błota, powiat bydgoski, zapisana w księdze wieczystej nr BY1B/00070679/8;

Dla działki nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białe Błota przyjętym Uchwałą Rady Gminy Białe Błota nr RGK.0007.56.2016 z dnia 23 maja 2010r. w/w działka położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 6.M1 – strefa mieszkalno – usługowa (funkcja mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług).

Cena nieruchomości wynosi 38.567,00 zł  (słownie: trzydzieści osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem złotych).

Osoby , którym przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. z 2020, poz. 1990 z późn. zm.), mogą złożyć wniosek o nabycie nieruchomości. Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od wywieszenia wykazu.

Informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu bialeblota.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.bialeblota.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Białych Błotach.

Wójt
Dariusz Fundator

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane