W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Białe Błota

ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

tel. (+48) 52 311 17 00
fax (+48) 52 311 17 33

Wykaz telefonów bezpośrednich

EBOI: bialeblota.eboi.pl

serwis www: bialeblota.pl

NIP URZĄD 9531044265
NIP GMINA  5542841796

e-mail: sekretariat@bialeblota.eu

Powrót

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. z 2021, poz. 1899 z późn. zm.) Wójt Gminy Białe Błota podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 27 lipca 2022r. do dnia 17 sierpnia 2022r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

1. w drodze przetargu:

- nr 531/23 o powierzchni 0,1008 ha, położona w obrębie Kruszyn Krajeński, gmina Białe Błota, powiat bydgoski, zapisana w Księdze Wieczystej nr BY1B/00094198/6.

Dla działki nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białe Błota przyjętym Uchwałą Rady Gminy Białe Błota nr RGK.0007.56.2016 z dnia 23 maja 2016r. działka położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 16.M1 – strefa mieszkalno – usługowa (funkcja mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług).

Cena nieruchomości wynosi 100.000,00 zł  (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).

 

- nr 531/26 o powierzchni 0,1008 ha, położona w obrębie Kruszyn Krajeński, gmina Białe Błota, powiat bydgoski, zapisana w Księdze Wieczystej nr BY1B/00094198/6.

Dla działki nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białe Błota przyjętym Uchwałą Rady Gminy Białe Błota nr RGK.0007.56.2016 z dnia 23 maja 2016r. działka położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 16.M1 – strefa mieszkalno – usługowa (funkcja mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług).

Cena nieruchomości wynosi 100.000,00 zł  (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).

 

- nr 531/6 o powierzchni 0,1247 ha, położona  w obrębie Kruszyn Krajeński, gmina Białe Błota, powiat bydgoski, zapisana w Księdze Wieczystej nr BY1B/00094198/6.

Dla działki nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białe Błota przyjętym Uchwałą Rady Gminy Białe Błota nr RGK.0007.56.2016 z dnia 23 maja 2016r. działka położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 16.M1 – strefa mieszkalno – usługowa (funkcja mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług).

Cena nieruchomości wynosi 124.000,00 zł  (słownie: sto dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100).

 

- nr 531/7 o powierzchni 0,1243 ha, położona  w obrębie Kruszyn Krajeński, gmina Białe Błota, powiat bydgoski, zapisana w Księdze Wieczystej nr BY1B/00094198/6.

Dla działki nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białe Błota przyjętym Uchwałą Rady Gminy Białe Błota nr RGK.0007.56.2016 z dnia 23 maja 2016r. działka położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 16.M1 – strefa mieszkalno – usługowa (funkcja mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług).

Cena nieruchomości wynosi 124.000,00 zł  (słownie: sto dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100).

 

- nr 531/8 o powierzchni 0,1240 ha, położona  w obrębie Kruszyn Krajeński, gmina Białe Błota, powiat bydgoski, zapisana w Księdze Wieczystej nr BY1B/00094198/6.

Dla działki nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białe Błota przyjętym Uchwałą Rady Gminy Białe Błota nr RGK.0007.56.2016 z dnia 23 maja 2016r. działka położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 16.M1 – strefa mieszkalno – usługowa (funkcja mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług).

Cena nieruchomości wynosi 123.000,00 zł  (słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące złotych 00/100).

 

- nr 531/9 o powierzchni 0,1236 ha, położona  w obrębie Kruszyn Krajeński, gmina Białe Błota, powiat bydgoski, zapisana w Księdze Wieczystej nr BY1B/00094198/6.

Dla działki nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białe Błota przyjętym Uchwałą Rady Gminy Białe Błota nr RGK.0007.56.2016 z dnia 23 maja 2016r. działka położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 16.M1 – strefa mieszkalno – usługowa (funkcja mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług).

Cena nieruchomości wynosi 123.000,00 zł  (słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące złotych 00/100).

 

- nr 531/19 o powierzchni 0,1074 ha wraz z udziałem w wysokości ½ części w drodze wewnętrznej stanowiącej działkę nr 531/20 o powierzchni 0,0231 ha, położone w obrębie Kruszyn Krajeński, gmina Białe Błota, powiat bydgoski, zapisane w Księdze Wieczystej nr BY1B/00094198/6.

Dla działek nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białe Błota przyjętym Uchwałą Rady Gminy Białe Błota nr RGK.0007.56.2016 z dnia 23 maja 2016r. działki położone są na obszarze oznaczonym symbolem 16.M1 – strefa mieszkalno – usługowa (funkcja mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług).

Cena nieruchomości wynosi 109.000,00 zł  (słownie: sto dziewięć tysięcy złotych 00/100).

 

- nr 531/22 o powierzchni 0,1111 ha, wraz z udziałem w wysokości ½ części w drodze wewnętrznej stanowiącej działkę nr 531/20 o powierzchni 0,0231 ha, położone w obrębie Kruszyn Krajeński, gmina Białe Błota, powiat bydgoski, zapisane w Księdze Wieczystej nr BY1B/00094198/6.

Dla działek nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białe Błota przyjętym Uchwałą Rady Gminy Białe Błota nr RGK.0007.56.2016 z dnia 23 maja 2016r. działki położone są na obszarze oznaczonym symbolem 16.M1 – strefa mieszkalno – usługowa (funkcja mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług).

Cena nieruchomości (działka nr 531/22 oraz ½ prawa własności działki nr 531/20) wynosi 112.000,00 zł (słownie: sto dwanaście tysięcy złotych 00/100).

 

- nr 531/24 o powierzchni 0,1112 ha wraz z udziałem w wysokości ½ części w drodze wewnętrznej stanowiącej działkę nr 531/25 o powierzchni 0,0231 ha, położone w obrębie Kruszyn Krajeński, gmina Białe Błota, powiat bydgoski, zapisane w Księdze Wieczystej nr BY1B/00094198/6.

Dla działek nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białe Błota przyjętym Uchwałą Rady Gminy Białe Błota nr RGK.0007.56.2016 z dnia 23 maja 2016r. działki położone są na obszarze oznaczonym symbolem 16.M1 – strefa mieszkalno – usługowa (funkcja mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług).

Cena nieruchomości (działka nr 531/24 oraz ½ prawa własności działki nr 531/25) wynosi: 113.000,00 zł  (słownie: sto trzynaście tysięcy dwieście złotych 00/100).

 

- nr 531/27 o powierzchni 0,1112 ha wraz z udziałem w wysokości ½ części w drodze wewnętrznej stanowiącej działkę nr 531/25, położone w obrębie Kruszyn Krajeński, gmina Białe Błota, powiat bydgoski, zapisane w Księdze Wieczystej nr BY1B/00094198/6.

Dla działek nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białe Błota przyjętym Uchwałą Rady Gminy Białe Błota nr RGK.0007.56.2016 z dnia 23 maja 2016r. działki położone są na obszarze oznaczonym symbolem 16.M1 – strefa mieszkalno – usługowa (funkcja mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług).

Cena nieruchomości (działka nr 531/24 oraz ½ prawa własności działki nr 531/25) wynosi 113.000,00 zł  (słownie: sto trzynaście tysięcy złotych 00/100).

 

2. bez przetargu

- nr 334/20 o powierzchni 0,0106 ha, położona w obrębie Białe Błota, gmina Białe Błota, powiat bydgoski, zapisana w Księdze Wieczystej nr BY1B/00062680/9. 

Działka jest przeznaczona na sprzedaż w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Dla działki nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białe Błota przyjętym Uchwałą Rady Gminy Białe Błota nr RGK.0007.56.2016 z dnia 23 maja 2016r. działka położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 5.M1 – strefa mieszkalno – usługowa (funkcja mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług).

Cena nieruchomości wynosi 13.352,00 zł  (słownie: trzynaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa złote 00/100).

Osoby , którym przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. z 2021, poz. 1899 z późn. zm.), mogą złożyć wniosek o nabycie nieruchomości. Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od wywieszenia wykazu. 

Informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu www.bialeblota.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.bialeblota.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Białych Błotach.

Powiadom znajomego