W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Białe Błota

ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

tel. (+48) 52 311 17 00
fax (+48) 52 311 17 33

Wykaz telefonów bezpośrednich

EBOI: bialeblota.eboi.pl

serwis www: bialeblota.pl

NIP URZĄD 9531044265
NIP GMINA  5542841796

e-mail: sekretariat@bialeblota.eu

Wyszukiwanie zaawansowane

Wyniki wyszukiwania:

znaleziono 5807 artykułów
zarządzenie nr: 68/2022
zarządzenie nr 68/2022
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Białe Błota na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego pod nazwą „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Gminy Białe Błota możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego” w latach 2022/2023 – 2025/2026.
Status obowiązujące

Zawarcie związku małżeńskiego przed Kierownikiem USC

Wymagane dokumenty:   w przypadku panny i kawalera:   dowód wpłaty na konto 84zł na konto Gminy, zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ( np. małoletnie osoby, pokrewieństwo, powinowactwo itp.) Do wglądu: - dokumenty stwierdzające tożsamość*.   w przypadku osób...

Zawarcie związku małżeńskiego przed duchownym

Wymagane dokumenty: w przypadku panny i kawalera: dowód wpłaty na konto 84zł na konto Gminy, zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ( np. małoletnie osoby, pokrewieństwo, powinowactwo itp.) Do wglądu: - dokumenty stwierdzające tożsamość*.   w przypadku osób rozwiedzionych: ...

Zaświadczanie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą

Wymagane dokumenty: Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą – w załączeniu Załączniki:  Zapewnienie, dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka, dokument tożsamości do wglądu. Opłaty: 38 zł - na konto Gminy Białe Błota, Termin odpowiedzi: 7 dni Jednostka...

Zaświadczenie o stanie cywilnym

Wymagane dokumenty: Wniosek o wydanie zaświadczenia. Dokument tożsamości. Opłaty: 38 zł. Płatne na konto Urzędu Gminy Białe Błota Termin załatwienia sprawy: 7 dni Jednostka odpowiedzialna: Urząd Stanu Cywilnego w Białych Błotach, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota Tryb odwoławczy: Nie przysługuje. Uwagi:   ...

Wydanie dowodu osobistego, utrata lub uszkodzenie, zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania danych, zawieszenie lub cofnięcie zawieszenia certyfikatów umieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego

Wymagane dokumenty: Aktualny wniosek – w załączeniu do pobrania w pkt. VII Przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego obowiązują załączniki tj. aktualna fotografia biometryczna ( wzór zdjęcia dostępny na stronie https://www.gov.pl/web/gov/zdjecie - do - dowodu - lub - paszportu ) wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed...

Wniosek o wydanie wielojęzycznego standardowego formularza

Wymagane dokumenty: Wniosek - w załączeniu Dowód wpłaty na konto Urzędu Gminy Do wglądu oryginalny dokument urzędowy do którego ma zostać wydany wielojęzyczny standardowy formularz – w przypadku gdy wniosek składany jest w terminie późniejszym niż data wydania dokumentu urzędowego do którego ma zostać wydany wielojęzyczny formularz. ...

Zmiana nazwiska i/lub imienia

Wymagane dokumenty: Wniosek o zmianę imienia lub/i nazwiska wraz z uzasadnieniem § Dowód wpłaty 37 zł - płatne na konto Urzędu Gminy § Do wglądu: dokumenty stwierdzające tożsamość inne dokumenty potwierdzające zmianę nazwiska lub imienia Opłaty: 37 zł płatne na konto Gminy Termin odpowiedzi: Do 30 dni Jednostka...

Przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa

Warunki uznania ojcostwa: nie zachodzi domniemanie, że dziecko pochodzi od męża matki. Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, albo orzeczenia separacji domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki, nie zostało wcześniej, w inny sposób, ustalone ojcostwo, ...

Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego

Wymagane dokumenty: Wniosek o uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego – w załączeniu, Załączniki: dokument stanowiący podstawę do uzupełnienia określony przez pracownika USC. Do wglądu: dokument stwierdzający tożsamość Opłaty: 39 zł płatne na konto Gminy Termin załatwienia sprawy: Do 30 dni Jednostka...

Transkrypcja aktu stanu cywilnego

Wymagane dokumenty: Wniosek o wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą – w załączeniu, Załączniki: oryginalny odpis zagranicznego aktu stanu cywilnego wraz z jego tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego, dowód wpłaty 50 zł na konto Gminy, pełnomocnictwo, oświadczenia...

Sprostowanie błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego

Wymagane dokumenty: Wniosek o sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego – w załączeniu. Załączniki: dowód wpłaty 39 zł na konto Gminy. Do wglądu: dokument stwierdzający tożsamość. Opłaty: 39 zł - na konto Gminy Białe Błota. Termin odpowiedzi: Do 30 dni, a w sprawach szczególnie...

Oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

Wymagane dokumenty: Wniosek, Prawomocny orzeczenie rozwodu (do wglądu), Dowód wpłaty 11 zł – płatne na konto Gminy. Do wglądu: dokumenty stwierdzające tożsamość Opłaty: 11 zł – płatne na konto Gminy Termin odpowiedzi: Niezwłocznie Jednostka odpowiedzialna: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Białych Błotach, ul....

Odtworzenie treści zagranicznego aktu stanu cywilnego

Podstawa prawna: art. 109 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego. Wymagane dokumenty: Wniosek o odtworzenie treści aktu stanu cywilnego – w załączeniu, Załączniki: posiadane dokumenty posiłkowe dotyczące osoby, której dane mają być stwierdzone w odtworzonym akcie, dowód wpłaty na konto Gminy...

Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

Wymagane dokumenty: Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego - w załączeniu Dowód wpłaty na konto Urzędu Gminy Do wglądu: dokument tożsamości Opłaty:  za odpis skrócony - 22 zł. za odpis zupełny - 33 zł. za zaświadczenie o dokonanych wpisach lub o ich braku oraz za zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu...

Zamówienie na: Projekt rozbudowy ulic: Antoniego Przysieckiego oraz Biznesowej w miejscowości Przyłęki
Zamówienie na Projekt rozbudowy ulic: Antoniego Przysieckiego oraz Biznesowej w miejscowości Przyłęki
Status zamówienia aktualne
Nr sprawy RZP.271.38.2022.ZP3
Zamawiający Gmina Białe Błota
Tryb zamówienia zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia usługi
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Ofertę należy przesłać przez platformę zakupową
Zamówienie na: ***UWAGA***Zmiana warunku udziału w postępowaniu oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert*** Budowa ulicy Bagatela w Białych Błotach w ramach zadania pn. „Budowa ulicy Bałkańskiej i Bagatela w Białych Błotach"
Zamówienie na ***UWAGA***Zmiana warunku udziału w postępowaniu oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert*** Budowa ulicy Bagatela w Białych Błotach w ramach zadania pn. „Budowa ulicy Bałkańskiej i Bagatela w Białych Błotach"
Status zamówienia aktualne
Nr sprawy RZP.271.36.2022.ZP1
Zamawiający Gmina Białe Błota
Tryb zamówienia tryb podstawowy
Rodzaj zamówienia roboty budowlane
Wartość zamówienia Powyżej 130 000 złotych netto, jednak poniżej progów unijnych
Termin składania ofert
Sposób składania ofert https://platformazakupowa.pl/transakcja/629980

Ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu spisu wyborców

Ogłoszenie Wójt Gminy Białe Błota informuje, że spis wyborców dla wyborów uzupełniających na sołtysa sołectwa Przyłęki ogłoszonych na dzień 03.07.2022r., jest dostępny do wglądu na wniosek w Urzędzie Gminy Białe Błota ul. Szubińska 7, pokój  16, w godzinach urzędowania.

Zamówienie na: Budowa zatok autobusowych przy drodze dojazdowej DD18 w miejscowościach Białe Błota i Lipniki w ramach zdania inwestycyjnego pn.: „Budowa zatok autobusowych na terenie Gminy Białe Błota”
Zamówienie na Budowa zatok autobusowych przy drodze dojazdowej DD18 w miejscowościach Białe Błota i Lipniki w ramach zdania inwestycyjnego pn.: „Budowa zatok autobusowych na terenie Gminy Białe Błota”
Status zamówienia aktualne
Nr sprawy RZP.271.37.2022.ZP3
Zamawiający Gmina Białe Błota
Tryb zamówienia tryb podstawowy
Rodzaj zamówienia roboty budowlane
Wartość zamówienia Powyżej 130 000 złotych netto, jednak poniżej progów unijnych
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Ofertę należy przesłać przez platformę zakupową