Brak treści artykułu

Załączniki:

Zarządzenie w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Białe Błota za 2022 rok
Opinia RIO do zarządzenia nr 10/2023 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 30 marca 2023 roku