SWZ, Opis przedmiotu zamówienia oraz wszelkie dokumenty stanowiące jej załączniki, Zamawiający udostępnia na stronie dedykowanej platformy zakupowej pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/758177

Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 04.05.2023 r.Załączniki:

Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 04.05.2023 r.