SWZ, Opis przedmiotu zamówienia oraz wszelkie dokumenty stanowiące jej załączniki, Zamawiający udostępnia na stronie dedykowanej platformy zakupowej pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/763494

 

Zmiana SWZ z ujednoliconym wzorem umowyZałączniki:

Zmiana SWZ z ujednoliconym wzorem umowy