SWZ, Opis przedmiotu zamówienia oraz wszelkie dokumenty stanowiące jej załączniki, Zamawiający udostępnia na stronie dedykowanej platformy zakupowej pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/512127

 

Informacja z otwarcia ofert z dnia 08.10.2021 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszejZałączniki:

Informacja z otwarcia ofert z dnia 08.10.2021 r.
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej