W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Białe Błota

ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

tel. (+48) 52 311 17 00
fax (+48) 52 311 17 33

Wykaz telefonów bezpośrednich

EBOI: bialeblota.eboi.pl

serwis www: bialeblota.pl

NIP URZĄD 9531044265
NIP GMINA  5542841796

e-mail: sekretariat@bialeblota.eu

Obwieszczenie ROŚ.6220.47.2022

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy ROŚ.6220.47.2022
Typ sprawy Ochrona środowiska
Rodzaj dokumentu zawiadomienie
Data ważności ogłoszenia

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491, 2052.) oraz art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029.),

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 10.10.2022 r. (wpływ do tut. organu w dniu 18.10.2022 r.), XELLA Polska sp. z o.o. ul. Komitet Obrony Robotników 48, 02-146 Warszawa działającej przez pełnomocnika Antoni Zalewa, Zakład Badań Geologicznych i Wierceń Studziennych TOLWOD Antoni Zalewa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: ”Wykonanie urządzenia wodnego – otworu studziennego nr 2 na terenie działki o nr ewidencyjnym 949/15 obręb Białe Błota, gmina Białe Błota”.

Jednocześnie informuję, że tut. organ wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z wnioskiem o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Stronami postępowania są właściciele i władający nieruchomościami sąsiadującymi z miejscem realizacji inwestycji – tj. działek na terenie których przebiega inwestycja oraz pozostający w zasięgu jej oddziaływania.

Dokumentacja sprawy dostępna jest dla stron postępowania w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Białe Błota, (pok. nr 1, ul. Szubińska 57, w poniedziałek, czwartek w godz. 7.30 – 15.30, wtorek 7:30-17:00, piątek 7.30-14.00) na każdym etapie toczącego się postępowania.

Podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenia na:

  1. Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota;
  2. Tablicy ogłoszeń sołectwa Białe Błota;
  3. Stronie internetowej: www.bip.bialeblota.pl

Powiadom znajomego