W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Białe Błota

ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

tel. (+48) 52 311 17 00
fax (+48) 52 311 17 33

Wykaz telefonów bezpośrednich

EBOI: bialeblota.eboi.pl

serwis www: bialeblota.pl

NIP URZĄD 9531044265
NIP GMINA  5542841796

e-mail: sekretariat@bialeblota.eu

Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w postępowaniu Nr ROŚ.6220.36.2022 z dnia 20 grudnia 2022 r.

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy ROŚ.6220.36.2022
Typ sprawy Ochrona środowiska
Rodzaj dokumentu zawiadomienie
Data ważności ogłoszenia

Na podstawie art. 33 ust 1, w związku z art. 79 ust 1 oraz 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 t.j.), w związku z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 t.j.) Wójt Gminy Białe Błota,

zawiadamia

o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:

„Budowa tranzytowej hali magazynowej z zapleczem biurowo – socjalnym oraz hali magazynowej wysokiego składowania z zapleczem biurowo – socjalnym wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” na terenie działek ewidencyjnych oznaczonych nr. 255/3 i 255/4 położonych w obrębie Lisi Ogon, gmina Białe Błota

Postępowanie w niniejszej sprawie zostało wszczęte w dniu 01.08.2022 r. na wniosek Raben Real Estate Poland Sp. z o.o., ul. Zbożowa 1, 62-023 Robakowo działającego przez pełnomocnika Pana Marka Benedykcińskiego.

Mając na uwadze, że w dniu 20.12.2022 r. Wójt Gminy Białe Błota wydał postanowienie znak: ROŚ.6220.36.2022.DK nakładające na Inwestora obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w ramach postępowania przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Białe Błota, zaś organem biorącym udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwym do dokonania uzgodnienia jest zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 t.j.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

Na podstawie art. 79 ust. 1 ouioś, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, organ właściwy do jej wydania zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się dokumentacją sprawy m.in. wnioskiem, raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, opiniami i uzgodnieniami orangów współdziałających w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 57, 86-005 Białe Błota, w godzinach pracy Urzędu.

Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie można składać w formie pisemnej, ustnej do protokołu w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 57, 86-005 Białe Błota, w godzinach pracy Urzędu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie 30 dni od dnia podania do publicznej wiadomości treści niniejszego obwieszczenia.

Na podstawie art. 35 ww. ustawy uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Białe Błota przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota, sołectwa Białe Błota oraz zamieszczono ją w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.bialeblota.pl.

Powiadom znajomego