W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Białe Błota

ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

tel. (+48) 52 311 17 00
fax (+48) 52 311 17 33

Wykaz telefonów bezpośrednich

EBOI: bialeblota.eboi.pl

serwis www: bialeblota.pl

NIP URZĄD 9531044265
NIP GMINA  5542841796

e-mail: sekretariat@bialeblota.eu

Obwieszczenie RGPiN.6730.3.2023.2

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy RGPiN.6730.3.2023.2
Typ sprawy Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
OBWIESZCZENIE

 z dnia 8 sierpnia 2023 r.

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy
 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy nr 154/2023, znak: RGPiN.6730.3.2023.2, dla inwestycji polegającej na:

BUDOWIE SIEDMIU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH
WRAZ Z INSTALACJAMI I URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI ORAZ POZOSTAŁĄ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, W TYM Z CIĄGIEM KOMUNIKACYJNYM, NA TERENIE DZIAŁKI O NR. EWID. 124/4, OBRĘB EWIDENCYJNY ŁOCHOWICE, GMINA BIAŁE BŁOTA, W GRANICACH WSKAZANYCH NA ZAŁĄCZNIKU GRAFICZNYM NR 1 DO DECYZJI. 

W związku z powyższym, strony mogą zapoznać się z wyżej wymienioną decyzją w Referacie Gospodarki Przestrzennej (ul. Szubińska 57 – wejście do budynku Urzędu od ulicy Guliwera) w dniach pracy Referatu.

Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Wójta Gminy Białe Błota, w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia. 

Odwołanie od decyzji o ustaleniu warunków zabudowy powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 6 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Stosownie do treści art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, co oznacza, że upływ czternastu dni, w ciągu których obwieszczenie było dostępne publicznie, powoduje, że czynność doręczenia decyzji uważa się za dokonaną ze skutkiem prawnym.

 

 

 

z up. Wójta

Natalia Zielińska

Kierownik Referat

Gospodarki Przestrzennej

Powiadom znajomego