W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Białe Błota

ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

tel. (+48) 52 311 17 00
fax (+48) 52 311 17 33

Wykaz telefonów bezpośrednich

EBOI: bialeblota.eboi.pl

serwis www: bialeblota.pl

NIP URZĄD 9531044265
NIP GMINA  5542841796

e-mail: sekretariat@bialeblota.eu

RZP.271.69.2022.ZP1

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Zapewnienie dostępu do Internetu dla 64 gospodarstw domowych na okres 24 miesięcy w ramach zadania pn. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji programu „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy RZP.271.69.2022.ZP1
Zamawiający Gmina Białe Błota
Tryb zamówienia zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia Usługi
Wartość zamówienia Mniejsza niż 130 000 złotych netto, jednak przekraczająca kwotę 50 000 złotych netto
Termin składania ofert
Sposób składania ofert https://platformazakupowa.pl/transakcja/688683
rozstrzygnięcie

Zamawiający zawiadamia, że w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejsza wybrana została oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę P4 Sp. z o.o. ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa z ceną 66 184,63 zł brutto.

UZASADNIENIE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Oferta najkorzystniejsza wybrana została na podstawie kryterium oceny ofert określonym w zapytaniu ofertowym. Oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę P4 Sp. z o.o. ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa z ceną 66 184,63 zł brutto, otrzymała najwyższą liczbę punktów – obliczoną zgodnie ze wzorem opisanym 
w zapytaniu ofertowym. 

Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż cena ww. oferty mieści się w kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia

ZAPYTANIE OFERTOWE

„Zapewnienie dostępu do Internetu dla 64 gospodarstw domowych na okres 24 miesięcy w ramach zadania pn. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji programu „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR””  

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł 

Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w projekcie umowy oraz opisie przedmiotu zamówienia stanowiącymi załączniki do niniejszego zapytania

Zamawiający wymaga, aby zamówienie było realizowane w terminie:
1)    do dnia 15.12.2022 r. dla instalacji i uruchomienia łącza,
2)    24 miesiące od dnia uruchomienia łącza – dla świadczenia usługi dostępu do internetu

Oferty należy przesłać poprzez platformę zakupową
poniżej link do postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/688683

Wyjaśnienia i zmiana treści zapytania ofertowego z dnia 17.11.2022 r.

Załączniki

Powiadom znajomego