W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Białe Błota

ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

tel. (+48) 52 311 17 00
fax (+48) 52 311 17 33

Wykaz telefonów bezpośrednich

EBOI: bialeblota.eboi.pl

serwis www: bialeblota.pl

NIP URZĄD 9531044265
NIP GMINA  5542841796

e-mail: sekretariat@bialeblota.eu

RZP.271.53.2023.ZP3

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Budowa ul. Pogodnej w Cielu wraz z kanalizacją sanitarną w ramach zadania pn. „Projekt i budowa ul. Pogodnej w Cielu wraz z kanalizacją sanitarną.”
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy RZP.271.53.2023.ZP3
Zamawiający Gmina Białe Błota
Tryb zamówienia tryb podstawowy
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Wartość zamówienia Powyżej 130 000 złotych netto, jednak poniżej progów unijnych
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Oferty należy przesłać poprzez platformę zakupową: https://platformazakupowa.pl/transakcja/844007
rozstrzygnięcie

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ I ODRZUCENIU OFERTY
 

Zgodnie z art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm., zwanej dalej ustawą Pzp), Zamawiający Gmina Białe Błota, zawiadamia o:
 

I.          Wyborze najkorzystniejszej oferty:
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, jako ofertę najkorzystniejszą wybrano:


Nr 2 złożoną przez KONSORCJUM: Lider: DROMAKS SP. Z O.O. , ul. Wyczynowa 4, 86-065 Lisi Ogon, Partner: DROMAKS Piotr Myszkier, ul. Żytnia 25, 85-356 Bydgoszcz, NIP 9531785694 

z ceną brutto 5 721 840,38 zł (słownie złotych: pięć milionów siedemset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset czterdzieści 38/100).


Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Faktyczne:
Niepodlegająca odrzuceniu oferta odpowiada wszystkim wymaganiom ustawy Pzp oraz SWZ, została oceniona jako najkorzystniejsza uzyskując najwyższą liczbę punktów obliczoną zgodnie z zastosowanymi kryteriami oceny ofert.


Prawne:
Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 239 ust 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.

SWZ, Opis przedmiotu zamówienia oraz wszelkie dokumenty stanowiące jej załączniki, Zamawiający udostępnia na stronie dedykowanej platformy zakupowej pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/844007

Wyjaśnienia nr 1

Informacja z otwarcia ofert 53.

Zawiadomienie o wyborze i odrzuceniu oferty z dnia 18.12.2023

Zawiadomienie o wyborze i odrzuceniu oferty z dnia 18.12.2023

Załączniki

Powiadom znajomego