W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Białe Błota

ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

tel. (+48) 52 311 17 00
fax (+48) 52 311 17 33

Wykaz telefonów bezpośrednich

EBOI: bialeblota.eboi.pl

serwis www: bialeblota.pl

NIP URZĄD 9531044265
NIP GMINA  5542841796

e-mail: sekretariat@bialeblota.eu

RZP.271.10.2024.ZP1

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Nasadzenia zastępcze w ramach decyzji Starosty Bydgoskiego
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy RZP.271.10.2024.ZP1
Zamawiający Gmina Białe Błota
Tryb zamówienia zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia Usługi
Wartość zamówienia Mniejsza niż 130 000 złotych netto, jednak przekraczająca kwotę 50 000 złotych netto
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Oferty należy przesłać poprzez platformę zakupową: https://platformazakupowa.pl/transakcja/892444
rozstrzygnięcie

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ ORAZ ODRZUCENIU OFERT 

W ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę:

Gospodarstwo Szkółkarskie Henryk Hinca, ul. Baśniowa 1, Dobrzyca, 64-930 Szydłowo z ceną brutto 53 319,60 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewiętnaście 60/100)

UZASADNIENIE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Niepodlegająca odrzuceniu oferta odpowiada wszystkim wymaganiom zapytania ofertowego, została oceniona jako najkorzystniejsza uzyskując najwyższą liczbę punktów obliczoną zgodnie z zastosowanymi kryteriami oceny ofert.

ZAPYTANIE OFERTOWE

„Nasadzenia zastępcze w ramach decyzji Starosty Bydgoskiego”  

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł 

Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w projekcie umowy oraz opisie przedmiotu zamówienia stanowiącymi załączniki do niniejszego zapytania

Zamawiający wymaga, aby zamówienie było realizowane w terminie od dnia podpisania Umowy do dnia 30.10.2024 r., w tym:

1) I nasadzenia w terminie do 30.03.2024 r.,

2) II nasadzenia w terminie do 30.10.2024 r.

Oferty należy przesłać poprzez platformę zakupową

poniżej link do postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/892444

 

Informacja z otwarcia ofert z dnia 04.03.2024 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej i odrzuceniu oferty z dnia 13.03.2024 r.

 

Załączniki

Powiadom znajomego