W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Białe Błota

ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

tel. (+48) 52 311 17 00
fax (+48) 52 311 17 33

Wykaz telefonów bezpośrednich

EBOI: bialeblota.eboi.pl

serwis www: bialeblota.pl

NIP URZĄD 9531044265
NIP GMINA  5542841796

e-mail: sekretariat@bialeblota.eu

RZP.271.22.2024.ZP1

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Wykonanie, montaż i naprawa wiat przystankowych na terenie Gminy Białe Błota w 2024 roku
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy RZP.271.22.2024.ZP1
Zamawiający Gmina Białe Błota
Tryb zamówienia zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia Usługi
Wartość zamówienia Mniejsza niż 130 000 złotych netto, jednak przekraczająca kwotę 50 000 złotych netto
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Oferty należy przesłać poprzez platformę zakupową: https://platformazakupowa.pl/transakcja/915739
rozstrzygnięcie

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

 

W ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę:

Zakład Wielobranżowy „SOPEL” Sławomir Sobczyk, ul. Akacjowa 3, Lipniki 86-005 Białe Błota z ceną brutto 81 672,00 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa 00/100)

UZASADNIENIE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Niepodlegająca odrzuceniu oferta odpowiada wszystkim wymaganiom zapytania ofertowego, została oceniona jako najkorzystniejsza uzyskując najwyższą liczbę punktów obliczoną zgodnie z zastosowanymi kryteriami oceny ofert.

ZAPYTANIE OFERTOWE

„Wykonanie, montaż i naprawa wiat przystankowych na terenie Gminy Białe Błota w 2024 roku”  

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł 

Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w projekcie umowy oraz opisie przedmiotu zamówienia stanowiącymi załączniki do niniejszego zapytania

Zamawiający wymaga, aby zamówienie było realizowane w terminie od dnia podpisania Umowy do dnia 31.12.2024 r.


Oferty należy przesłać poprzez platformę zakupową

poniżej link do postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/915739

Informacja z otwarcia ofert z dnia 24.04.2024 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 06.05.2024 r.

Załączniki

Powiadom znajomego