W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Białe Błota

ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

tel. (+48) 52 311 17 00
fax (+48) 52 311 17 33

Wykaz telefonów bezpośrednich

EBOI: bialeblota.eboi.pl

serwis www: bialeblota.pl

NIP URZĄD 9531044265
NIP GMINA  5542841796

e-mail: sekretariat@bialeblota.eu

RZP.271.29.2024.ZP1

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „ Rozbudowa oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby Gminnego Żłobka Integracyjnego „U Misia” w Łochowie – filia w Zielonce – Program Maluch +”.
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy RZP.271.29.2024.ZP1
Zamawiający Gmina Białe Błota
Tryb zamówienia zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia Usługi
Wartość zamówienia Mniejsza niż 130 000 złotych netto, jednak przekraczająca kwotę 50 000 złotych netto
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Oferty należy przesłać poprzez platformę zakupową: https://platformazakupowa.pl/transakcja/940577
rozstrzygnięcie

W ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę:


INŻ-BUD Kompleksowa Obsługa Budowlana Tadeusz Siwiec, ul. Piastowska 1A/1, 78-600 Wałcz z ceną brutto 84 870,00 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt 00/100)

UZASADNIENIE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Niepodlegająca odrzuceniu oferta odpowiada wszystkim wymaganiom zapytania ofertowego, została oceniona jako najkorzystniejsza uzyskując najwyższą liczbę punktów obliczoną zgodnie z zastosowanymi kryteriami oceny ofert.

ZAPYTANIE OFERTOWE

„Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „ Rozbudowa oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby Gminnego Żłobka Integracyjnego „U Misia” w Łochowie – filia w Zielonce – Program Maluch +”  

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł 

Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w projekcie umowy oraz opisie przedmiotu zamówienia stanowiącymi załączniki do niniejszego zapytania

Zamawiający wymaga, aby zamówienie było realizowane w terminie 6 miesięcy od dnia podpisania Umowy.


Oferty należy przesłać poprzez platformę zakupową

poniżej link do postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/940577

 

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego z dnia 20.06.2024 r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 25.06.2024 r.

Zawiadomienie o wyborze i odrzuceniu z dnia 11.07.2024 r.

 

Załączniki

Powiadom znajomego