W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Białe Błota

ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

tel. (+48) 52 311 17 00
fax (+48) 52 311 17 33

Wykaz telefonów bezpośrednich

EBOI: bialeblota.eboi.pl

serwis www: bialeblota.pl

NIP URZĄD 9531044265
NIP GMINA  5542841796

e-mail: sekretariat@bialeblota.eu

RZP.271.107.2021.ZP3

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na ***UWAGA***Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz ujednolicony wzór formularza cenowego Dostawa znaków drogowych i słupków do ich montażu oraz urządzeń brd na terenie Gminy Białe Błota
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy RZP.271.107.2021.ZP3
Zamawiający Gmina Białe Błota
Tryb zamówienia zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia Dostawy
Wartość zamówienia Mniejsza niż 130 000 złotych netto, jednak przekraczająca kwotę 50 000 złotych netto
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Ofertę nalezy przesłać przez platformę zakupową
rozstrzygnięcie

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

W ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę:

ERPLAST Sp. z o.o., ul. Witebska 27, 85-778 Bydgoszcz
z ceną brutto 104 544,59 zł 

UZASADNIENIE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Niepodlegająca odrzuceniu oferta odpowiada wszystkim wymaganiom zapytania ofertowego, została oceniona jako najkorzystniejsza uzyskując najwyższą liczbę punktów obliczoną zgodnie z zastosowanymi kryteriami oceny ofert.

Treść

Znak sprawy: RZP.271.107.2021.ZP3

ZAPYTANIE OFERTOWE
Dostawa znaków drogowych i słupków do ich montażu oraz urządzeń brd 
na terenie Gminy Białe Błota

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł.

Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w projekcie umowy oraz opisie przedmiotu zamówienia stanowiącymi załączniki do niniejszego zapytania.

Zamawiający wymaga, aby zamówienie było realizowane w terminie do 31.12.2022 r. lub do wyczerpania środków.

Oferty należy przesłać poprzez platformę zakupową
poniżej link do postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/530563

Wyjaśnienie treści OPZ

Zmiana treści zapytania ofertowego z dn. 10.11.2021 r

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dn. 24.11.2021 r

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane