W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Białe Błota

ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

tel. (+48) 52 311 17 00
fax (+48) 52 311 17 33

Wykaz telefonów bezpośrednich

EBOI: bialeblota.eboi.pl

serwis www: bialeblota.pl

NIP URZĄD 9531044265
NIP GMINA  5542841796

e-mail: sekretariat@bialeblota.eu

RZP.271.120.2021.ZP3

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na ***UWAGA***ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy RZP.271.120.2021.ZP3
Zamawiający Gmina Białe Błota
Tryb zamówienia tryb podstawowy
Rodzaj zamówienia Dostawy
Wartość zamówienia Nieprzekraczająca kwoty 50 000 złotych netto
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Ofertę nalezy przesłać przez platformę zakupową
rozstrzygnięcie

Zgodnie z art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm., zwanej dalej ustawą Pzp), Zamawiający Gmina Białe Błota, zawiadamia o:

Wyborze najkorzystniejszej oferty:

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, jako ofertę najkorzystniejszą wybrano:

Prime Computers Dariusz Leszczyński ul. Kraszewskiego 15A, 50-229 Wrocław z  ceną brutto 41 475,60 zł (słownie złotych: czterdzieści jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć 60/100)

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Faktyczne:
Niepodlegająca odrzuceniu oferta odpowiada wszystkim wymaganiom ustawy Pzp oraz SWZ, została oceniona jako najkorzystniejsza uzyskując najwyższą liczbę punktów obliczoną zgodnie z zastosowanymi kryteriami oceny ofert.

Prawne:
Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 239 ust 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.

Treść

SWZ, projekt umowy, Opis przedmiotu zamówienia oraz wszelkie dokumenty stanowiące jej załączniki, Zamawiający udostępnia na stronie dedykowanej platformy zakupowej pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/552605

Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ z dn. 21.12.2021

Informacja z otwarcia ofert z dn. 27.12.2021 r

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dn. 12.01.2022 r

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane