W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Białe Błota

ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

tel. (+48) 52 311 17 00
fax (+48) 52 311 17 33

Wykaz telefonów bezpośrednich

EBOI: bialeblota.eboi.pl

serwis www: bialeblota.pl

NIP URZĄD 9531044265
NIP GMINA  5542841796

e-mail: sekretariat@bialeblota.eu

RZP.271.1.2022.ZP3

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Dostawa materiałów biurowych i kopert, z podziałem na części: *Część 1 - dostawa materiałów biurowych *Część 2 - dostawa kopert
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy RZP.271.1.2022.ZP3
Zamawiający Gmina Białe Błota
Tryb zamówienia zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia Dostawy
Wartość zamówienia Nieprzekraczająca kwoty 50 000 złotych netto
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Ofertę należy przesłać przez platformę zakupową
rozstrzygnięcie

Część 2 - dostawa kopert

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ oraz odrzuceniu oferty

W ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę:

QUARESSE Jacek Kurlus, ul. Przy Autostradzie 9, 62-030 Luboń z ceną brutto 9 009,75 zł

UZASADNIENIE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Niepodlegająca odrzuceniu oferta odpowiada wszystkim wymaganiom zapytania ofertowego, została oceniona jako najkorzystniejsza uzyskując najwyższą liczbę punktów obliczoną zgodnie z zastosowanymi kryteriami oceny ofert.

 

Część 1 - dostawa materiałów biurowych

Zamawiający zawiadamia, że ww. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego zostało unieważnione.

Uzasadnienie:
W postępowaniu wpłynęły trzy oferty, których cena przewyższa kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. W związku z brakiem możliwości pozyskania środków finansowych na realizację zadania, Zamawiający unieważnia postępowanie.

Treść

Znak sprawy: RZP.271.1.2022.ZP3

ZAPYTANIE OFERTOWE
Dostawa materiałów biurowych i kopert, z podziałem na części:
*Część 1 - dostawa materiałów biurowych 
*Część 2 - dostawa kopert

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł.

Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w projekcie umowy oraz opisie przedmiotu zamówienia stanowiącymi załączniki do niniejszego zapytania.

Zamawiający wymaga, aby zamówienie było realizowane w terminie od daty podpisania umowy do 31.12.2022 r.

Oferty należy przesłać poprzez platformę zakupową
poniżej link do postępowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/560774

Informacja z otwarcia ofert z dn. 19.01.2022 r

Zawiadomienie o unieważnieniu cz. 1 z dn. 20.01.2022 r

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dn. 1.02.2022 r

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane