W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Białe Błota

ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

tel. (+48) 52 311 17 00
fax (+48) 52 311 17 33

Wykaz telefonów bezpośrednich

EBOI: bialeblota.eboi.pl

serwis www: bialeblota.pl

NIP URZĄD 9531044265
NIP GMINA  5542841796

e-mail: sekretariat@bialeblota.eu

Wyszukiwarka przetargów

Zamówienie na: Remont odcinka drogi 050609C od km 0+000 do km 0+602,16 ulicy Chlebowej w Białych Błotach
Zamówienie na Remont odcinka drogi 050609C od km 0+000 do km 0+602,16 ulicy Chlebowej w Białych Błotach
Status zamówienia aktualne
Nr sprawy RZP.271.42.2023.KZP
Zamawiający Gmina Białe Błota
Tryb zamówienia tryb podstawowy
Rodzaj zamówienia roboty budowlane
Wartość zamówienia Powyżej 130 000 złotych netto, jednak poniżej progów unijnych
Termin składania ofert
Sposób składania ofert 17.1. Oferty należy złożyć za pośrednictwem formularza dostępnego na platformie zakupowej. Przy składaniu oferty należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na platformie zakupowej. Ryzyko błędnego przeslania oferty obciąża Wykonawcę
Zamówienie na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów z podziałem na części: 1)Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Białe Błota dla Sektora I 2)Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Białe Błota dla Sektora II 3)Odbiór i zagospodarowanie odpadów z gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Od-padów Komunalnych (PSZOK) wraz z obsługą
Zamówienie na Odbiór i zagospodarowanie odpadów z podziałem na części: 1)Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Białe Błota dla Sektora I 2)Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Białe Błota dla Sektora II 3)Odbiór i zagospodarowanie odpadów z gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Od-padów Komunalnych (PSZOK) wraz z obsługą
Status zamówienia aktualne
Nr sprawy RZP.271.30.2023.ZP1
Zamawiający Gmina Białe Błota
Tryb zamówienia przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia usługi
Wartość zamówienia Powyżej progów unijnych
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Oferty należy przesłać poprzez platformę zakupową: https://platformazakupowa.pl/transakcja/804220
Zamówienie na: Budowa ul. Czereśniowej w Łochowie
Zamówienie na Budowa ul. Czereśniowej w Łochowie
Status zamówienia aktualne
Nr sprawy RZP.271.39.2023.ZP2
Zamawiający Gmina Białe Błota
Tryb zamówienia tryb podstawowy
Rodzaj zamówienia roboty budowlane
Wartość zamówienia Powyżej 130 000 złotych netto, jednak poniżej progów unijnych
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Oferty należy przesłać poprzez platformę zakupową https://platformazakupowa.pl/transakcja/820973
Zamówienie na: Wyłapywanie bezdomnych oraz wolno żyjących zwierząt na terenie Gminy Białe Błota.
Zamówienie na Wyłapywanie bezdomnych oraz wolno żyjących zwierząt na terenie Gminy Białe Błota.
Status zamówienia aktualne
Nr sprawy RZP.271.43.2023.ZP3
Zamawiający Gmina Białe Błota
Tryb zamówienia tryb podstawowy
Rodzaj zamówienia usługi
Wartość zamówienia Powyżej 130 000 złotych netto, jednak poniżej progów unijnych
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Oferty należy przesłać poprzez platformę zakupową https://platformazakupowa.pl/transakcja/825385
Zamówienie na: Zakup serwera wraz z oprogramowaniem systemowym
Zamówienie na Zakup serwera wraz z oprogramowaniem systemowym
Status zamówienia aktualne
Nr sprawy RZP.271.41.2023.ZP1
Zamawiający Gmina Białe Błota
Tryb zamówienia tryb podstawowy
Rodzaj zamówienia dostawy
Wartość zamówienia Powyżej 130 000 złotych netto, jednak poniżej progów unijnych
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Oferty należy przesłać poprzez platformę zakupową: https://platformazakupowa.pl/transakcja/825511
Zamówienie na: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulicy Bursztynowej, Kamiennej i Kredowej w Murowańcu w ramach zadania pn.: „Projekt ulicy Bursztynowej i Kamiennej w Murowańcu i Kredowej”
Zamówienie na Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulicy Bursztynowej, Kamiennej i Kredowej w Murowańcu w ramach zadania pn.: „Projekt ulicy Bursztynowej i Kamiennej w Murowańcu i Kredowej”
Status zamówienia aktualne
Nr sprawy RZP.271.40.2023.ZP2
Zamawiający Gmina Białe Błota
Tryb zamówienia zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia usługi
Wartość zamówienia Mniejsza niż 130 000 złotych netto, jednak przekraczająca kwotę 50 000 złotych netto
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Oferty należy przesłać poprzez platformę zakupową https://platformazakupowa.pl/transakcja/825377
Zamówienie na: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Cielu przy ul. Osiedle - wykonanie zastępcze
Zamówienie na Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Cielu przy ul. Osiedle - wykonanie zastępcze
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Nr sprawy RZP.271.38.2023.ZP1
Zamawiający Gmina Białe Błota
Tryb zamówienia tryb podstawowy
Rodzaj zamówienia roboty budowlane
Wartość zamówienia Powyżej 130 000 złotych netto, jednak poniżej progów unijnych
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Oferty należy przesłać poprzez platformę zakupową: https://platformazakupowa.pl/transakcja/817891
Zamówienie na: Budowa odcinka doziemnej instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej oraz szczelnego bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe o poj. V=9,0m3 przy ul. Łochowskiej w m. Murowaniec, na dz. 115/11, 116/7, obręb Murowaniec w ramach zadania pn. : „Budowa świetlicy wiejskiej w Murowańcu”- ETAP I.
Zamówienie na Budowa odcinka doziemnej instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej oraz szczelnego bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe o poj. V=9,0m3 przy ul. Łochowskiej w m. Murowaniec, na dz. 115/11, 116/7, obręb Murowaniec w ramach zadania pn. : „Budowa świetlicy wiejskiej w Murowańcu”- ETAP I.
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Nr sprawy RZP.271.32.2023.ZP3
Zamawiający Gmina Białe Błota
Tryb zamówienia tryb podstawowy
Rodzaj zamówienia roboty budowlane
Wartość zamówienia Powyżej 130 000 złotych netto, jednak poniżej progów unijnych
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Oferty należy przesłać poprzez platformę zakupową https://platformazakupowa.pl/transakcja/814582
Zamówienie na: Pełnienie funkcji inspektorów nadzoru na zadaniu pn.: "Projekt i budowa przedszkola przy ulicy Kościelnej w Cielu" z podziałem na części: Część I: Pełnienie funkcji Inspektora branży konstrukcyjno-budowlanej Część II: Pełnienie funkcji Inspektora branży elektrycznej Część III: Pełnienie funkcji Inspektora branży sanitarnej Część IV: Pełnienie funkcji Inspektora branży teletechnicznej
Zamówienie na Pełnienie funkcji inspektorów nadzoru na zadaniu pn.: "Projekt i budowa przedszkola przy ulicy Kościelnej w Cielu" z podziałem na części: Część I: Pełnienie funkcji Inspektora branży konstrukcyjno-budowlanej Część II: Pełnienie funkcji Inspektora branży elektrycznej Część III: Pełnienie funkcji Inspektora branży sanitarnej Część IV: Pełnienie funkcji Inspektora branży teletechnicznej
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Nr sprawy RZP.271.36.2023.ZP2
Zamawiający Gmina Białe Błota
Tryb zamówienia tryb podstawowy
Rodzaj zamówienia usługi
Wartość zamówienia Powyżej 130 000 złotych netto, jednak poniżej progów unijnych
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Oferty należy przesłać poprzez platformę zakupową https://platformazakupowa.pl/transakcja/818996
Zamówienie na: Adaptacja lokalu biurowego zlokalizowanego w Białych Błotach przy ul. Szubińskiej 1 na potrzeby funkcjonowania Urzędu Gminy Białe Błota - w ramach zadania inwestycyjnego pn. Doposażenie i dostosowanie Biura Rady Gminy do obsługi klientów zgodnie z wymogami ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
Zamówienie na Adaptacja lokalu biurowego zlokalizowanego w Białych Błotach przy ul. Szubińskiej 1 na potrzeby funkcjonowania Urzędu Gminy Białe Błota - w ramach zadania inwestycyjnego pn. Doposażenie i dostosowanie Biura Rady Gminy do obsługi klientów zgodnie z wymogami ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy RZP.271.37.2023.ZP2
Zamawiający Gmina Białe Błota
Tryb zamówienia tryb podstawowy
Rodzaj zamówienia roboty budowlane
Wartość zamówienia Powyżej 130 000 złotych netto, jednak poniżej progów unijnych
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Oferty należy przesłać poprzez platformę zakupową https://platformazakupowa.pl/transakcja/815300