W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Białe Błota

ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

tel. (+48) 52 311 17 00
fax (+48) 52 311 17 33

Wykaz telefonów bezpośrednich

EBOI: bialeblota.eboi.pl

serwis www: bialeblota.pl

NIP URZĄD 9531044265
NIP GMINA  5542841796

e-mail: sekretariat@bialeblota.eu

Wniosek o uzgodnienie lokalizacji / przebudowy zjazdu

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy drogi, zajęcie pasa drogowego
Komórka odpowiedzialna Referat Dróg i Gospodarki Odpadami

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, 1595, z 2022 r. poz. 32.).
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923, z 2022 r. poz. 91)
 3. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741, 784, 922, 1873, 1986.)
 4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88.)
 5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491, 2052.).
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U.2016.1264 t.j. z dnia 2016.08.17.).
 7. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 t.j. z dnia 2016.01.29.).

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o uzgodnienie lokalizacji/przebudowy zjazdu podpisany przez wszystkich właścicieli działki, na którą planowany jest zjazd – w załączeniu,
 • plan sytuacyjny z naniesioną lokalizacją** zjazdu w skali 1:500 lub 1:1000 – 2 egz. oraz opisem technologii wykonania i odwodnienia zjazdu,
 • pełnomocnictwo z oryginałem dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty skarbowej – jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika,
 • dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością (wypis z KW, akt notarialny lub wypis i wyrys z rejestru gruntów),
 • decyzja ustalająca warunki zabudowy/wypis z obowiązującej uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • inne dokumenty wymagane przepisami szczególnymi – na żądanie zarządcy drogi.

Opłaty:

 • opłacie skarbowej nie podlega zezwolenie w sprawach budownictwa mieszkaniowego,
 • opłata skarbowa od wydania zezwolenia wynosi 82 zł-dotyczy zjazdów publicznych (działalność gospodarcza),
 • obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia.

Termin odpowiedzi:

Do 30 dni

Jednostka odpowiedzialna:

Wójt Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Wójta Gminy Białe Błota w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Uwagi:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w sekretariacie Urzędu Gminy lub biurze obsług klienta.

Zarządca drogi, w niektórych przypadkach ma prawo do odmowy uzgodnienia lokalizacji/przebudowy zjazdu.

Przejdź do wniosku online

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego