W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Białe Błota

ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

tel. (+48) 52 311 17 00
fax (+48) 52 311 17 33

Wykaz telefonów bezpośrednich

EBOI: bialeblota.eboi.pl

serwis www: bialeblota.pl

NIP URZĄD 9531044265
NIP GMINA  5542841796

e-mail: sekretariat@bialeblota.eu

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg i/lub wbudowanie urządzeń w drodze publicznej zarządzanej przez Wójta Gminy Białe Błota

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy drogi, zajęcie pasa drogowego
Komórka odpowiedzialna Referat Dróg i Gospodarki Odpadami

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, 1595, z 2022 r. poz. 32.).
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923, z 2022 r. poz. 91).
 3. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741, 784, 922, 1873, 1986.).
 4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88.).
 5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491, 2052.).
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U.2016.1264 t.j. z dnia 2016.08.17.).
 7. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 t.j. z dnia 2016.01.29.).
 8. Uchwała Nr RGK.0007.15.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 23 lutego 2012 r., w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg publicznych na terenie Gminy Białe Błota (Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. poz.1258).
 9. Uchwała Nr RGK.0007.44.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Białe Błota w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg publicznych na terenie Gminy Białe Błota.
 10. Uchwała Nr RGK.0007.5.2020 Rady Gminy Białe Błota z dnia 21.stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Białe Błota w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg publicznych na terenie Gminy Białe Błota.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego,
 • plan sytuacyjny z naniesioną lokalizacją zajmowanego terenu, wymiary  i powierzchnia obiektu w [m2],
 • oświadczenie o posiadanym pozwoleniu na budowę obiektu umieszczanego lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji publicznej,
 • uprawnienia budowlane kierownika robót (kopia),
 • zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego w rejonie przewidywanego zajęcia pasa, a gdy nie jest wymagany, informację o sposobie zabezpieczenia terenu pasa drogowego zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • pełnomocnictwo z oryginałem dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty skarbowej – jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika,
 • inne dokumenty wymagane przepisami szczególnymi – na żądanie zarządcy drogi.

Opłaty:

Brak opłaty skarbowej. 

Pobierana jest opłata administracyjna naliczana zgodnie z poniższymi zasadami:

stawka opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym wynosi:

 1. za zajęcie pobocza, chodnika, placu, ścieżki rowerowej oraz jezdni do 20% szerokości – 4 zł,
 2. za zajęcie jezdni do 50% szerokości – 5 zł,
 3. za zajęcie jezdni przekraczające 50% szerokości – 10 zł,
 4. za zajęcie pozostałych elementów pasa drogowego – 4 zł,

Termin odpowiedzi:

Do 30 dni

Jednostka odpowiedzialna:

Wójt Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od otrzymanej decyzji należy złożyć (w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji) za pośrednictwem Wójta Gminy Białe Błota do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Uwagi:

W przypadku, kiedy wniosek dotyczy drogi niezaliczonej do kategorii dróg publicznych rozpatrywany jest w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, 2320, z 2021 r. poz. 1509, 2459). Opłaty za zajęcie pasa naliczane są zgodnie z Zarządzeniem Nr 83 Wójta Gminy Białe Błota, z dnia 18 września 2014 r.
W przypadku, kiedy wniosek dotyczy infrastruktury telekomunikacyjnej oraz drogi zaliczanej do kategorii dróg publicznych opłaty naliczane są zgodnie z Uchwałą Nr RGK.0007.5.2020 Rady Gminy Białe Błota z dnia 21.stycznia 2020 r.

Załączniki

Powiadom znajomego