W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Białe Błota

ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

tel. (+48) 52 311 17 00
fax (+48) 52 311 17 33

Wykaz telefonów bezpośrednich

EBOI: bialeblota.eboi.pl

serwis www: bialeblota.pl

NIP URZĄD 9531044265
NIP GMINA  5542841796

e-mail: sekretariat@bialeblota.eu

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy drogi, zajęcie pasa drogowego
Komórka odpowiedzialna Referat Dróg i Gospodarki Odpadami

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, 1595, z 2022 r. poz. 32.).
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923, z 2022 r. poz. 91).
 3. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741, 784, 922, 1873, 1986.).
 4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88.).
 5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491, 2052.).
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U.2016.1264 t.j. z dnia 2016.08.17.).
 7. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 t.j. z dnia 2016.01.29.).
 8. Uchwała Nr RGK.0007.44.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Białe Błota w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg publicznych na terenie Gminy Białe Błota.
 9. Uchwała Nr RGK.0007.5.2020 Rady Gminy Białe Błota z dnia 21.stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Białe Błota w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg publicznych na terenie Gminy Białe Błota.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
 • plan sytuacyjny z naniesiona lokalizacją miejsca zajęcia pasa drogowego wraz z wymiarami i powierzchnią w [m2],
 • pełnomocnictwo z oryginałem dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty skarbowej – jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika,
 • zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót,
 • inne dokumenty wymagane przepisami szczególnymi – na żądanie zarządcy drogi.

Opłaty:

Brak opłaty skarbowej.

Pobierana jest opłata administracyjna przy odbiorze decyzji naliczana zgodnie z poniższymi zasadami:

 1. stawka opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego w  celu umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego wynosi:
  1. za zajęcie  pobocza, chodnika, placu ścieżki rowerowej oraz jezdni do 20% szerokości – 7 zł,
  2. za zajęcie jezdni powyżej 20% szerokości do 50% szerokości – 8 zł,
  3. za zajęcie jezdni przekraczające 50% szerokości – 10 zł,
  4. za zajęcie pozostałych elementów pasa drogowego, poza wymienionymi w pkt 1-3 – 7 zł.
 2. stawka opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego w celu umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam wynosi 1 zł za 1m2 rzutu poziomego obiektu budowlanego albo powierzchni reklamy, za każdy dzień zajęcia;
 3. stawka opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3 wynosi 10 zł za każdy dzień zajęcia, za wyjątkiem zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celu przeprowadzenia imprez sportowych lub kulturalnych, dla którego stawka wynosi 0,50 zł za każdy dzień zajęcia.

Termin odpowiedzi:

Do 30 dni

Jednostka odpowiedzialna:

Wójt Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od otrzymanej decyzji należy złożyć (w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji) za pośrednictwem Wójta Gminy Białe Błota do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Uwagi:

W przypadku, kiedy wniosek dotyczy drogi niezaliczonej do kategorii dróg publicznych rozpatrywany jest w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, 2320, z 2021 r. poz. 1509, 2459). Opłaty za zajęcie pasa naliczane są zgodnie z Zarządzeniem Nr 83 Wójta Gminy Białe Błota, z dnia 18 września 2014 r.
W przypadku, kiedy wniosek dotyczy infrastruktury telekomunikacyjnej oraz drogi zaliczanej do kategorii dróg publicznych opłaty naliczane są zgodnie z Uchwała Nr RGK.0007.5.2020 Rady Gminy Białe Błota z dnia 21.stycznia 2020 r.

 
Załączniki

Powiadom znajomego