W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Białe Błota

ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

tel. (+48) 52 311 17 00
fax (+48) 52 311 17 33

Wykaz telefonów bezpośrednich

EBOI: bialeblota.eboi.pl

serwis www: bialeblota.pl

NIP URZĄD 9531044265
NIP GMINA  5542841796

e-mail: sekretariat@bialeblota.eu

Wydanie zaświadczenia o dostępie nieruchomości do publicznej drogi gminnej

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy architektura, budownictwo, zagospodarowanie przestrzenne
Komórka odpowiedzialna Referat Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomościami

Podstawa prawna:

  • art.  217 - art. 220 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zmianami).

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek – w załączeniu.
  2. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia w kwocie 17 zł.

Opłaty:

Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 1923 ze zm.), zgodnie z załącznikiem do tej ustawy (część II ust. 21):

  • w kwocie 17 zł za zaświadczenie, płatne z chwilą złożenia wniosku, na konto: Gmina Białe Błota, Bank Spółdzielczy Oddział Białe Błota, nr 74 8142 1020 0000 3098 2000 0001.

Termin odpowiedzi:  

Do 7 dni.

Jednostka odpowiedzialna:

Wójt Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota.

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

  • Przyjmowanie wniosków: Urząd Gminy Białe Błota, Biuro Obsługi Klienta, ul. Szubińska 7 w Białych Błotach (pokój nr 1) w godzinach pracy Urzędu lub pocztą na adres: Urząd Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota.
  • Odbiór dokumentu zgodnie z oświadczeniem wnioskodawcy we wniosku: w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Urzędu Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 57 w Białych Błotach, pokój nr 4, w godzinach 730-1530 (poniedziałek, czwartek), 730-1700 (wtorek) lub 730-1400 (piątek) lub pocztą na adres podany przez wnioskodawcę.
  • Dodatkowe informacje: na miejscu - w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Urzędu Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 57 w Białych Błotach, pokój nr 4, w podanych wyżej godzinach pracy lub telefonicznie pod nr. 523111769 lub 523111777.

Tryb odwoławczy:

Stosownie do art. 219 Kodeksu postępowania administracyjnego odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie. Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Wójta Gminy Białe Błota w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Zażalenie składa się w sekretariacie tut. Urzędu lub przesyła pocztą na adres Urzędu Gminy Białe Błota.

Uwagi:

Zaświadczenie o dostępie nieruchomości do publicznej drogi gminnej jest niezbędnym dokumentem, np. do notariusza - przy sprzedaży lub kupnie działki.

Wniosek może dodatkowo dotyczyć potwierdzenia faktów lub stanu prawnego wynikającego z prowadzonych przez Wójta Gminy Białe Błota ewidencji, rejestrów bądź innych danych znajdujących się w jego posiadaniu (np. przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego; przeznaczenia w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego; w przypadku wniosku o potwierdzenie wydania decyzji o warunkach zabudowy, należy dołączyć kserokopie wskazanych dokumentów potwierdzające stan faktyczny).

Z kolei zaświadczenia w odniesieniu do objęcia nieruchomości planem urządzenia lasu wydaje Starosta Bydgoski - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (ul. Zygmunta Augusta 16 w Bydgoszczy).

Załączniki

Powiadom znajomego