W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Białe Błota

ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

tel. (+48) 52 311 17 00
fax (+48) 52 311 17 33

Wykaz telefonów bezpośrednich

EBOI: bialeblota.eboi.pl

serwis www: bialeblota.pl

NIP URZĄD 9531044265
NIP GMINA  5542841796

e-mail: sekretariat@bialeblota.eu

CEEB - Deklaracja o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Środowisko, rolnictwo
Komórka odpowiedzialna Referat Ochrony Środowiska

Wymagane dokumenty
Deklaracja dotycząca źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw

Formularz A – budynki i lokale mieszkalne

Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne

Opłaty
Bez opłat.

Termin realizacji wniosku  
W przypadku złożenia deklaracji dla nowo powstałych obiektów wójt wprowadza do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dane i informacje zawarte w deklaracji z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję w terminie 30 dni od dnia otrzymania deklaracji w postaci pisemnej.

W przypadku złożenia deklaracji dla budynków już istniejących, termin ten dla wójta wynosi 6 miesięcy od dnia otrzymania deklaracji w postaci pisemnej.

Jednostka odpowiedzialna
Urząd Gminy Białe Błota, Referat Ochrony Środowiska, ul. Szubińska 57, 86-005 Białe Błota, pokój nr 10.

Tryb odwoławczy
Nie dotyczy.

Forma załatwienia sprawy
Przyjęcie deklaracji. W razie nie złożenia w terminie deklaracji o źródłach ciepła lub spalania paliw zgodnie z art. 27h ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 554): ,,Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie składa w terminie deklaracji, podlega karze grzywny”.

Informacje dodatkowe
Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 2127) właściciel lub zarządca budynku lub lokalu składa deklarację, w odniesieniu do źródła ciepła lub źródła spalania paliw, eksploatowanych w dniu ogłoszenia komunikatu Ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia tego komunikatu, tj. 1 lipca 2021 r. 

Zgodnie z art. 27 g ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 554) właściciel lub zarządca budynku lub lokalu składa do wójta deklarację o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw, w terminie 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła lub źródła spalania paliw.

Zgodnie z art. 27g ust. 4  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 554).w przypadku zmiany danych, właściciel lub zarządca budynku lub lokalu jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia, w którym zaistniała zmiana. Zgodnie z art. 27g ust. 2 ww. ustawy deklarację składa się w postaci:

elektronicznej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję, lub - pisemnej.

Załączniki

Powiadom znajomego