W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Białe Błota

ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

tel. (+48) 52 311 17 00
fax (+48) 52 311 17 33

Wykaz telefonów bezpośrednich

EBOI: bialeblota.eboi.pl

serwis www: bialeblota.pl

NIP URZĄD 9531044265
NIP GMINA  5542841796

e-mail: sekretariat@bialeblota.eu

Zawarcie związku małżeńskiego przed duchownym

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy inne
Komórka odpowiedzialna Urząd Stanu Cywilnego

Wymagane dokumenty:

w przypadku panny i kawalera:

  • dowód wpłaty na konto 84zł na konto Gminy,
  • zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ( np. małoletnie osoby, pokrewieństwo, powinowactwo itp.) Do wglądu:

- dokumenty stwierdzające tożsamość*.  

w przypadku osób rozwiedzionych:

  • dowód wpłaty na konto 84zł na konto Gminy,
  • zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ( np. małoletnie osoby, pokrewieństwo, powinowactwo itp.) Do wglądu:

- dokumenty stwierdzające tożsamość. 

w przypadku wdowców:

  • dowód wpłaty na konto 84zł na konto Gminy,
  • zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ( np. małoletnie osoby, pokrewieństwo, powinowactwo itp.) Do wglądu:

- dokumenty stwierdzające tożsamość*. 

w przypadku gdy jedną z osób jest cudzoziemiec:

  • odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim – odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa, jeżeli na podstawie pozostałych składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego
  • dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo, chyba że na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2011r., - Prawo prywatne międzynarodowe jego możność zawarcia małżeństwa jest oceniana na podstawie prawa polskiego. Jeżeli otrzymanie w/w dokumentu napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia  tego dokumentu. W postępowaniu o zwolnienie cudzoziemca od złożenia dokumentu sąd na podstawie właściwego prawa ustala, czy osoba ta może zawrzeć małżeństwo.
  • Do wglądu:

- dowody tożsamości (paszport; w przypadku zamieszkania w Polsce na stałe - karta stałego pobytu; w przypadku pobytu czasowego - ważna wiza lub inny dokument uprawniający do pobytu w Polsce w przypadku możliwości wjazdu na zasadach bezwizowych).

Opłaty:

  • 84 zł – płatne na konto gminy, na terenie której będzie zawarty związek małżeński.

Termin odpowiedzi:

niezwłocznie  

Jednostka odpowiedzialna:

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Białych Błotach, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota  

Tryb odwoławczy:

Wniosek do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji Kierownika USC o przyczynach odmowy.

Uwagi:

Zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa ważne jest 6 miesięcy od daty jego wystawienia.

Załączniki

Powiadom znajomego